Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Beukeboom

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lummen
Deelgemeente Lummen
Straat Beukeboomstraat
Locatie Beukeboomstraat 48, Lummen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lummen (actualisaties: 07-09-2007 - 14-09-2007).
  • Adrescontrole Lummen (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Lummen (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Beukeboom

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Beukeboom

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-1951.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Beukeboom en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-1951.

Beschrijving

Kapel gelegen op de Willekensberg in een boomrijke omgeving. Gebouwd in 1640-1641 door pastoor P. Neven en uitgebreid in 1742 (westportaal) en 1744. Witgekalkt bakstenen gebouw met verwerking van mergelsteen. Rechthoekige, éénbeukige kapel van twee traveeën uitlopend op een driezijdig koor, verlengd met sacristie en kluizenaarskamer van één travee en twee bouwlagen. Daarachter bijgebouwde woning van drie traveeën en één bouwlaag.

Klein portaal onder leien zadeldak aangebouwd tegen de zuidwestgevel en gedateerd 1742 (stucwerk zoldering). Verankerde puntgevel afgelijnd door dekstenen van mergelsteen; gemetste steekboogdeur en bekronende, getoogde nis. Verlaagde zuidwestelijke puntgevel op kraagstenen van kalksteen; belijnende waterlijst van mergelsteen onderbroken door een geprofileerd, ellipsvormig radvenster; in de top, muurband met centrale sokkel (verdwenen beeld) onder twee steigergaten; muurankers met gekrulde koppen.

Zuidoostgevel geritmeerd door drie steunberen (koppen met leienbekleding) waartussen twee gemetste ellipsboogvensters met metalen roeden; mergelstenen kroonlijst. Zelfde ordonnantie voor noordwestgevel, leien zadeldak (1640-1641).

Tegen het koor aangebouwde sacristie en kluizenaarskamer van twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (leien) met zeskantige dakruiter met peervormige spits (1640-1641). Ellipsboogvenster op iedere bouwlaag. Op de hoek, een steunbeer. Houten kloosterkozijn op de tweede bouwlaag van de noordwestgevel. Bijgebouwde kamer in de zuidoostgevel: afgelijnd met kroonlijst, een getralied houten kruiskozijn in de eerste travee, en twee gemetste steekboogvensters in gesinterde bakstenen omlijsting met oren en neuten; gemetst rondboogdeurtje in de andere gevel. Noordoostelijk, 1744 gedateerde zijpuntgevel met muurvlechtingen en geprofileerde kraagstenen; twee getraliede, rechthoekige venstertjes onder houten latei. Zadeldak (leien).

Schip overkluisd door middel van een tongewelf met Lodewijk XV-stucwerk.

Mobilair: Altaardoek "Bezoek aan Elizabeth", barok (1ste helft 18de eeuw); in sacristie: Ecce Homo.

Albasten Madonna met Kind, gepolychromeerd, gesigneerd (begin 15de eeuw); Sint-Brigitta en Sint-Philomena, gepolychromeerd hout (18de eeuw), Sint-Jan de Doper en Sint-Jozef, hout (18de eeuw).

Barokaltaar (1ste helft 18de eeuw).

  • DE DIJN C.G., Monumentenroutes 1975 (Kunst en Oudheden in Limburg), Hasselt, 1975, pagina 38.
  • DUCLOS A., O.-L.-Vrouw van de Beukeboom (Rond den heerd, 18, 1833, pagina 289).
  • VERBEEMEN A., Toeristisch Lummen, gestencileerde uitgave, Lummen, 1975, pagina 4.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Aanvullende informatie

De omgeving van de kapel bestaat uit een siertuintje links van de kapel met daarachter een eenbeukig gebouwtje onder een zadeldak, mogelijk nog een kluizenaarswoning. Hierachter is het volledige perceel beplant met opgaande bomen.

  • Google Maps, Streetview, Beukeboomstraat, Lummen [online] (geraadpleegd op 14 april 2014).

Foubert, Annemie (24-05-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Lummen

Lummen (Lummen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.