erfgoedobject

Hoeve De Kiewit

bouwkundig element
ID: 22562   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22562

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve De Kiewit
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Huis nummer 1 vormde samen met nummer 2 van de Kiewitstraat en nummer 17 van de Tiewinkelstraat de zogenaamde hoeve De Kiewit; de vorm van deze oorspronkelijke hoeve is thans niet meer te achterhalen; in kern opklimmend tot de 18de eeuw.

Mooie ligging op de hoek van de Kiewitstraat en de Tiewinkelstraat. Ten westen (Tiewinkelstraat nnummer 17), U-vormig woonhuis van één bouwlaag onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen), de zuidvleugel afgewerkt met een dakschild met dakvenster; de voorgevel telt vijf traveeën. Witgekalkt bakstenen gebouw op een gepikte plint. De westelijke voorgevel is voorzien van vier beluikte, rechthoekige houten kozijnen en een deur onder houten latei met rondboognis erboven. De erfzijdegevel heeft een beluikt venster onder houten latei met oculus en een rechthoekige houten deur met bovenlicht. In de oostgevel der zuidvleugel, twee verankerde houten kozijnen met luiken. Opkamer in de noordvleugel. Rechts van de westelijke voorgevel, recent bijgebouwtje.

Aansluitend op de noordvleugel, in oostelijke richting zich uitstrekkend, stal en schuur van vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); stijl- en regelwerk met witgekalkte bakstenen vullingen op een gepikte plint; gepikte timmer. Een zolderluik en een staldeur, gekoppeld aan de schuurpoort.

Ten oosten wordt dit erf afgezoomd door een lage, bakstenen varkensstal (begin 20ste eeuw), witgekalkt, onder zadeldak (mechanische pannen); rechthoekige muuropeningen.

De noordvleugel loopt verder in nummer 2 van de Kiewitstraat; in deze vleugel bevindt zich van links naar rechts de schuur, karrenhuis, stal en woonhuis, samen acht traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een bakstenen stoel. Dit gedeelte is thans onbewoond, en de voorgevel van het woonhuis gaat vrijwel volledig achter de begroeiing schuil. Ten westen van dit erf, varkensstallen, aanleunend tegen de varkensstallen van het hoger beschreven gedeelte en gelijkaardig van opvatting, doch met vernieuwde muur van cementblokken.

Ten zuiden, stal met afgewolfd dak (Vlaamse pannen), met aansluitend, ruim bakhuis onder zadeldak; wit overkalkt stijlen regelwerk met lemen vullingen op een gepikte bakstenen stoel. Ernaast, ten zuiden, recent bijgebouw.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Aanvullende informatie

Van de hoeve rest thans alleen het westelijke deel, het oostelijke deel is afgebroken. De vernieuwde oostwanden van de resterende hoevegebouwen zijn uitgevoerd in imitatievakwerk (plaatsbezoek 08/01/2016).
Auteurs : Debonne, Vincent
Datum: 08-01-2016

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve De Kiewit [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22562 (Geraadpleegd op 31-10-2020)