erfgoedobject

"Herenhuis", langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID: 22572   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22572

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Merkwaardige langgestrekte hoeve (nok evenwijdig aan de straat) met ordonnantie: woonhuis-stal-schuur; oorspronkelijk zeven, thans negen traveeën onder licht gebogen zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen) tussen de verlaagde zijpuntgevels, te situeren in de 18de eeuw met verbouwde oudere kern uit de 17de eeuw. Lichtblauw gekalkte baksteenbouw en rijk stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen op gepikte bakstenen stoel.

Zuidwest gerichte puntgevel in baksteenbouw met vijf rechthoekige venstertjes in kalkstenen omlijsting. Zuidoost gerichte voorgevel met eerste drie traveeën in baksteenbouw met achtereenvolgens twee beluikte steekboogvensters in houten kozijn en gemetste steekboogdeur; de drie volgende traveeën vertonen eenzelfde schikking doch in vakwerkbouw (drie zichtbare regels) met deur en vensters in een houten steekboogomlijsting. In de zevende travee, gemetste rondboogpoort met gestrekte houten tussendorpel. Rechthoekige schuurpoort uit de 2de helft van de 19de eeuw in de twee laatste travee. Bakstenen achtergevel met uitzondering van de derde travee: vakwerkbouw met bakstenen vullingen. Afwisselend drie rechthoekige deuren en vensters in houten omlijsting aan het woonhuis.

Haaks achter het woonhuis, bakhuis van drie traveeën in stijl- en regelwerk.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: "Herenhuis", langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22572 (Geraadpleegd op 31-10-2020)