Parochiekerk Sint-Lambertus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Opglabbeek
Deelgemeente Opglabbeek
Straat Kapelstraat
Locatie Kapelstraat 8, Opglabbeek (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Opglabbeek (actualisaties: 19-09-2007 - 19-09-2007).
  • Adrescontrole Opglabbeek (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Opglabbeek (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Lambertus

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Lambertus: oude delen
gelegen te Kapelstraat 8 (Opglabbeek)

Deze bescherming is geldig sinds 30-12-1933.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kerk in Maasgotiek, stichting van de abdij van Averbode. In 1927-1930 op ongewone wijze vergroot: de huidige middenbeuk, noordelijke zijbeuk en koor zijn nieuw; de middenbeuk en zuidelijke zijbeuk der gotische kerk doen nu dienst als zuidelijke zijbeuk, terwijl de noordelijke beuk werd afgebroken. Het oude koor fungeert als zijkapel en vermits de nieuwe middenbeuk langer is dan de oorspronkelijke, bevindt de westtoren zich thans aan de zuidzijde van het complex. Plattegrond: vierkante westtoren (13de eeuw ?), een driebeukig schip van drie traveeën (15de eeuw). waarvan de noordelijke beuk thans verdwenen is, een koor van één travee met vijfzijdige sluiting, en een zuidportaal, thans gedicht en tot doopkapel omgevormd. De oude kerk werd uit mergelsteen, de nieuwe gedeelten uit breuksteen opgetrokken; recente breukstenen plint.

Vierkante westtoren, met vier geledingen, door waterlijsten gescheiden. De onderste geleding is massief, de tweede is versierd met rondbogen op lisenen met gemarkeerde imposten, twee spitsboogvensters in elke zijde der derde geleding en rechthoekige, geprofileerde spitsboomgalmgaten in de recente (?) vierde geleding. Hoog, licht gebogen tentdak (leien). Basilicaal schip van drie traveeën, met de voor de Maasgotiek typische, lage bovenlichten. Geprofileerde spitsboogvensters. Lessenaarsdaken (leien). Oorspronkelijk zuidportaal met puntgevel, voorzien van top- en schouderstukken; de deuropening is thans gedicht. Koor van twee traveeën en driezijdige sluiting, onder schilddak (leien); smalle spitsboogvensters. Koor en zijbeuk worden door steunberen geschraagd.

De nieuwe kerk werd in dezelfde stijl opgetrokken. De sacristie, naast het oude koor, is een 19de-eeuwse (?) toevoeging. De begane grond van de toren is overkluisd door middel van een kruisribgewelf, en met een spitsboogvormige scheiboog naar het schip opengewerkt. Schip en zijbeuken gescheiden door spitsboogarcaden op kalkstenen zuilen met octogonale sokkel en Maaskapiteel. Overwelving door middel van een zesdelig kruisribgewelf, gedragen door muurzuiltjes en voorzien van een kruinrib, die loopt van het koor tot de toren. Zuidelijke zijbeuk met zesdelig kruisribgewelf, hier zonder kruinrib. Koor met gelijkaardig gewelf over de rechte travee, en een straalgewelf boven de apsis, gedragen door slanke colonnetten. Een boogfries gevormd door spitsboogjes met driepasmotief en uitgewerkte consoles (hoofdjes en bladmotieven) loopt langs de muur van koor en zijbeuk, ter hoogte der onderdorpels der vensters (indien oorspronkelijk, toch sterk gerestaureerd).

Mobilair: Laatgotische Madonna, eik (16de eeuw); beelden van Sint-Ambrosius en Sint-Norbertus, witgeschilderd lindehout, circa 1750; laatgotisch kruisbeeld, hout, oorspronkelijk gepolychromeerd (16de eeuw); klein bronzen kruisbeeld, romaans (12de eeuw).

Classicistische biechtstoel; marmeren doopvont (18de eeuw).

  • COENEN J., Kempische kerken, in De Limburgse Kempen, 1936, pagina 126.
  • TIMMERS J.J.M., De kunst van het Maasland, Assen, 1971, pagina 159.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Opglabbeek

Opglabbeek (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.