erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Katharina

bouwkundig element
ID
2296
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2296

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kerk met omringend, deels omhaagd kerkhof, gesitueerd op een verhevenheid in de dorpskern (wegens overstromingsgevaar).

Historiek

Parochie opklimmend tot de 12de eeuw, mogelijk 11de eeuw. Weinig gegevens met zekerheid gekend over de oudste bouwgeschiedenis; de kerk zou echter in 1784 heropgebouwd en vergroot zijn en in 1786 toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, als nieuwe patroonheilige in plaats van Heilige Katharina, die echter in 1982 opnieuw de hoofdpatrones werd. Kerk in 1858-1859 vergroot (kruisbeuk en koor) naar ontwerp van 1857 van J. Schadde; diverse herstellingswerken naar ontwerp van L. Blomme, E. Careels en G. Careels in het vierde kwart van de 19de eeuw en eerste kwart van de 20ste eeuw; zwaar beschadigd in 1940, naar ontwerp van J. Van Loon hersteld in 1965 en naar ontwerp van E. De Mol gerestaureerd in 1989.

Beschijving

Driebeukige, neogotische kruiskerk van bak- en zandsteen met ingebouwde zandstenen toren waarvan de basis mogelijk opklimt tot de 14de eeuw, leien bedaking. Schip van vijf traveeën, transept van één travee en koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting, aanhorigheden in kooroksels. Neogotische spitsbogige meerlichten. Vierkante toren van vier geledingen onder ingesnoerde naaldspits gemarkeerd door kordons, bovenste geleding met blinde spitsboogfries en decoratieve daklijst.

Interieur

Bepleisterd en beschilderd interieur met spitsbogen op zuilen met polygonale basis en koolbladkapiteel. Kruisribgewelven met geornamenteerde sleutels in middenbeuk, kruisgewelven in de zijbeuken en straalgewelf in het koor met aan zuidzijde tribune van 1859, opgericht voor baron Duvivier.

Mobilair. Schilderijen van de Vlaamse School: Aanbidding der herders (17de eeuw), Goddelijk huwelijk van de H. Herman Jozef (17de eeuw) en Geboorte van Christus (begin 18de eeuw). Overwegend witgeschilderde houten heiligenbeelden uit 18de- en 19de eeuw. Gekleed, gepolychromeerd houten beelden: Onze-Lieve-Vrouw met Kind (17de eeuw) en Sint-Rochus (midden 19de eeuw). Neogotisch, eiken altaar met gebeeldhouwd retabel van circa 1859. Witte, marmeren communiebank (begin 18de eeuw) samengesteld uit vijf decoratieve, opengewerkte panelen afkomstig uit het Antwerpse Falconklooster. Twee classicistische (18de eeuw) en twee neogotische (19de eeuw) biechtstoelen. Orgel met gebeeldhouwde orgelkast (tweede helft 17de eeuw), eveneens afkomstig uit het Falconklooster. Romaanse en 19de-eeuws doopvont. Afsluiting van de tribune in het koor van eik en smeedijzer met wapenschild, door A. Van Aerschodt (1860).

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Ruisbroek, Onze-Lieve-Vrouw, dossier 2, 2bis, 4, 5, 6, 8.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Willebroek, Antwerpen, 1975, 37-39.
  • MEUL V., Jozef Schadde (1818-1894). Provinciale architect van het arrondissement Mechelen van 1853 tot 1869, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KUL, 1992, 171-181.

Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1995


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Katharina [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2296 (Geraadpleegd op 18-05-2021)