Huis De Zoutkist

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Sint-Truiden
Deelgemeente Sint-Truiden
Straat Tiensevest
Locatie Tiensevest 25, Sint-Truiden (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Sint-Truiden (actualisaties: 11-09-2007 - 31-10-2007).
  • Adrescontrole Sint-Truiden (adrescontroles: 18-12-2007 - 18-12-2007).
  • Inventarisatie Sint-Truiden (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Zoutkist

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Huis De Zoutkist

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1997.

Beknopte karakterisering

Typologiestadstorens
Stijlvakwerkbouw

Beschrijving

Zogenaamd huis "De Zoutkist", gebouw met complexe vorm, opgetrokken op de ruïne van de voormalige Zouttoren, ook zogenaamd "Crayennest", een toren van de middeleeuwse stadsomwalling, gelegen tussen de Staepelpoort en Comisgaet; de naam is ontleend aan de zoutziederij, die achter de toren was gelegen.

Het huidig gebouw bestaat uit een rechthoekige, torenachtige constructie van twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen), met links een gedeelte van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen) met blinde voorgevel, en een haaks gedeelte onder lessenaarsdak (mechanische pannen) tegen de achtergevel. Witgekalkte, bakstenen gebouwen met gepikte plint. Het eerst genoemde gedeelte is voorzien van een rechthoekig venster onder houten latei, en een rechthoekige, kalkstenen deur. In de achter- en linker zijgevel bleef het stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen bewaard. Het haakse gedeelte, gelegen aan de Gootstraat is vrijwel volledig recent. In de oostgevel bleven de vlechtingen van een vroegere dakhelling bewaard; kalkstenen rondboogpoortje in een rechthoekige, verankerde omlijsting met negblokken (tweede helft 17de eeuw). Langsheen deze gevel liep de voor kort verdwenen wallesteeg, een gekasseide steeg, die de Gootstraat met de vestingmuur verbond.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tiensevest

Tiensevest (Sint-Truiden)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.