Pastorie Sint-Katharinaparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Puurs
Deelgemeente Ruisbroek
Straat Ruisbroek-Dorp
Locatie Ruisbroek-Dorp 30, Puurs (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Puurs (adrescontroles: 09-10-2006 - 09-10-2006).
  • Inventarisatie Puurs (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Katharinaparochie

Deze bescherming is geldig sinds 23-02-1983.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Pastorie Sint-Katharinaparochie en parochiekerk Sint-Katharina met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-02-1983.

Beschrijving

Ten zuiden van de kerk, in omringende, omhaagde tuin met gekasseid toegangspad: pastorie van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak (nok evenwijdig aan straat). Naar verluidt opgericht in 1650-1651 in opdracht van de abdij van Grimbergen, aangepast in de loop van 18de en 19de eeuw, onder meer lager aanbouwsel naar ontwerp van J. Schadde van 1866, onder leiding van L. Blomme.

Aan straatzijde: verankerde, bepleisterde en beschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand. Rechthoekige beluikte vensters met kwarthol beloop en kleine roedeverdeling. 18de-eeuwse spiegelboogdeur in hardstenen rocaille-omlijsting. Lager aanbouwsel rechts met aangepast venster naar ontwerp van G. Careels van 1955. Sobere, bepleisterde en beschilderde achtergevel met in middentravee sporen van een gedichte deur. Oorspronkelijk bak- en zandsteenbouw met banden, negblokken en steigergaten (zie foto 1981 met deels verdwenen bepleistering).

Interieur

Interieur met "klassieke" indeling, zuidelijke voorkamer met bewaard barok stucwerkplafond van 1667. Plafond in vakken verdeeld door middenbalk met jaartal, voorts plastische decoratie met omkranst Christusmonogram, vruchtenslingers, hoornen, bloemmotieven, rozetten en acanthusranken. Monumentale schouw van zwarte marmer met voluutvormige schouwwangen.

Schilderijen afkomstig uit de kerk: Heilige Familie toegeschreven aan Hans van Elburch (17de eeuw) en Onze-Lieve-Vrouw met Kind (Vlaamse School, midden 18de eeuw).

Kleine voorkamer met gelijkaardig rijk uitgewerkt stucwerkplafond met onder meer leeuwenkopmotief, eveneens op balk 1667 gedateerd. Op bovenverdieping eenvoudigere decoratieve plafonds in stucco, onder meer met opschrift "A O I.D.P. 1702". Oorspronkelijke dakconstructie. Twee gewelfde, met elkaar verbonden, kelders.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Pastorieën, Ruisbroek, dossier 3, 6.
  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen, Bestuur voor Monumenten en Landschappen, Provinciale directie Antwerpen, Puurs, pastorie, beschermingsdossier.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ruisbroek-Dorp

Ruisbroek-Dorp (Puurs)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.