erfgoedobject

Hoeve met herberg van 1896

bouwkundig element
ID
23007
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23007
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige hoeve met herberg, op L-vormige plattegrond, naar verluidt gebouwd in 1896; met de oostvleugel aan de gekasseide straat gelegen; fraaie lindeboom tegen de noordgevel.

Gebouw in stijl- en regelwerk met lemen vullingen, op een gecementeerde en gepikte bakstenen stoel; zadeldaken (Vlaamse pannen, mechanische pannen op de oostzijde).

De oostvleugel telt vier traveeën; gepikte stijlen (vijf), hoekstijlschoor (eerste travee) en tussenstijlschoor (derde travee tegen de vierde ankerbalk); houten dakvenster, twee vensters en een deur met tochtportaal. De westgevel is van een recenter bakstenen aanbouwsel voorzien.

Noordvleugel van vijf traveeën; onderkeldering in de eerste en tweede travee. De noordgevel heeft gepikte stijlen (negen), hoekstijlschoren en tussenstijlschoren (in de eerste travee tegen de tweede tussenstijl, en in de derde travee tegen de tweede ankerbalk); een groot venster en enkele kleine vensters. De zuidgevel is opgetrokken in overkalkt stijl- en regelwerk. Grotendeels aangepaste muuropeningen. Stal in de twee linker traveeën.

Ten westen, varkensstal van vier traveeën onder lessenaarsdak (golfplaten), met luifel (Vlaamse pannen) aan voorgevelzijde; stijl- en regelwerk met lemen en bakstenen vullingen; drie deurtjes.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met herberg van 1896 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23007 (Geraadpleegd op )