erfgoedobject

Sint-Katharinakapel

bouwkundig element
ID: 2301   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2301

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Katharinakapel
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is aangeduid als beschermd monument Sint-Katharinakapel
    Deze bescherming is geldig sinds 23-02-1983

Beschrijving

Gelegen op een geasfalteerd pleintje met lindebomen aan de straat en omgeven door kleinschalige 19de-eeuwse arbeiderswoningen. De oorsprong van het bedevaartsoord van de Heilige Katharina hier is niet bekend maar staat mogelijk in verband met de abdij van Grimbergen en de oprichting van een kapelanie door de heren van Grimbergen (1231), waarbij er naast de kerk van Ruisbroek reeds sprake is van een "capelle". Huidige kapel vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw, als mogelijke data worden in de literatuur zowel 1705 (jaar van de plechtige inhaling van de relieken), als 1789 vermeld.

Georiënteerde, rechthoekige kapel van vier traveeën met smaller en lager koor van twee traveeën, laatstgenoemde vermoedelijk een oudere kapel die in de 18de eeuw vergroot werd. Gecementeerde, verankerde lijst- en puntgevels, oostelijke tuitgevel van schip met aandak en muurvlechtingen, koorgevel met bekronende zandstenen kruisbloem; leien zadeldaken met klokkentorentje. Vensters met metalen roeden, segmentbogig in schip, betralied en rechthoekig in arduinen omlijsting met kwartholle dagkanten in het koor. Aan zuidzijde rondboogdeur met vlakke sleutel en imposten, flankerende pilasters en bekronend driehoekig fronton, naar verluidt eertijds met geschilderd chronogram "HeILIge CatharIna bID Voor aLLe WeLDoeners Van Deze UWe kapeL" (1889) verwijzend naar herstellingswerken. Lange tijd leegstaand en vervallen.

Restauratie naar ontwerp van E. De Mol vanaf 1995. Eertijds sober bepleisterd en beschilderd interieur met spitstongewelf, na de ontpleistering tijdens de restauratiewerken met zichtbare sporen van vroegere verbouwingen, zoals een bouwnaad en een gedichte deur. Bewaard gebint, balkslofjes in het koor.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Bestuur voor Monumenten en Landschappen, Provinciale directie Antwerpen, beschermingsdossier.
  • Stad Antwerpen, K.C. Peeters-Instituut voor Volkskunde, Prentkunst, bedevaartvaantjes, nummer 1884.

Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1995

Aanvullende informatie

De kapel werd in 2014 ontwijd en is sinds 1 januari 2015 in gebruik door de fotoclub van jeugdhuis ’t Schuur uit Breendonk.

Auteurs : Van Craen, Michael
Datum: 10-11-2017

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Katharinakapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2301 (Geraadpleegd op 28-10-2020)