erfgoedobject

Pastorie Salvator Mundiparochie

bouwkundig element
ID
23011
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23011

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige pastorie, later tot herberg omgebouwd. Het gebouw ligt achteruit ten opzichte van de straat, die hier met platanen beboomd is; een bakstenen muur en een ijzeren hekje sluiten de voortuin van de straat af; enkele fruitbomen in de onmiddellijke omgeving, en een perelaar tegen de voorgevel; het pand grenst ten noordwesten en zuidwesten aan het kerkhof.

Alleenstaand breedhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 18de eeuw. Bakstenen gebouw met witgekalkte voorgevel op een gepikte plint. Twee aangepaste, kalkstenen kruiskozijnen op de benedenverdieping, drie aangepaste kalkstenen bolkozijnen (?) op de bovenverdieping, en twee zolderluiken. Rechthoekige, kalkstenen deur op neuten met bovenlicht en kalkstenen tussendorpel. De achtergevel telt vijf traveeën; aangepaste kruiskozijnen op de benedenverdieping, behouden bolkozijnen met kwarthol profiel op de bovenverdieping; vijf zolderluiken. Deur zoals in de voorgevel. Zijgevels met aandaken en muurvlechtingen.

Aan weerszij, twee aanleunende gebouwtjes van één travee en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen); het rechtse is voorzien van een rechthoekige deur in een houten omlijsting, met houten bovenlicht. Zijgevels met aandaken en vlechtingen.

Ten zuidwesten en ten noordoosten, recentere bakstenen stallen.

  • DE DIJN C.G., Monumentenroutes 1975, in Kunst en Oudheden in Limburg, Hasselt, 1975, p. 20.

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :

Aanvullende informatie

De omgeving van de pastorie, beschermd als dorpsgezicht, strekt zich uit langs de hoek van de Sint-Godfriedstraat met Melveren-Centrum en werd verkaveld voor eengezinswoningen.

Auteurs : Daemen, Caroline
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie Salvator Mundiparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23011 (Geraadpleegd op )