erfgoedobject

Gemeentelijk domein Hof ter Zielbeek

bouwkundig element
ID: 2302   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2302

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen op het einde van de straat aan de Zielbeek. Park en bijgebouwen van het in 1949 gesloopte, classicistische kasteel van 1821-1829, opgericht ter vervanging van het oudere waterkasteel zogenaamd "Ooievaarsnest", vernield bij de overstroming van 1820.

Aan de straat L-vormige bijgebouwen met oudere kern, later aangepast tot stallen en wagenhuis, in de loop van de 20ste eeuw (1968 ?) omgevormd tot woonhuis. Deels bepleisterde oostvleugel met neogotisch uitzicht en jaarankers 1721; lijstgevel van vijf traveeën onder leien zadeldak (nok loodrecht op straat) met houten kroonlijst op modillons en bijgebouwde arkeltorentjes op de hoeken.

Spitsboogvensters met houten roeden, centraal dakvenster met spitsbogig drielicht. Verankerde puntgevels met (gedichte) spitsboogvensters, halfronde uitbouw aan parkzijde. Nagenoeg blinde westgevel met rechthoekige poort in een hardstenen spiegelboogomlijsting met rocaille-sluitsteen en geprofileerde kroonlijst, 18de-eeuwse steenkappersmerken. Interieur ingericht als paardenstallen met bewaarde houten tussenschotten.

Aansluitende westvleugel, mogelijk met oudere kern, doch huidig uitzicht uit 19de en 20ste eeuw. Aan de straat lijstgevel van drie + vijf + vier traveeën en één + één en een halve bouwlaag, onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat, mechanische pannen en kunstleien).

Baksteenbouw, deels geritmeerd door lisenen, met rechthoekige en steekbogige vensters op arduinen lekdrempels; enkele behouden zandstenen hoekblokken, arduinen bovendorpels en houten lateien. Segmentboogdeur. Beschilderde noordelijke parkgevel met in rechter deel van zes traveeën de gedichte en aangepaste rondboogarcade van het wagenhuis, linker deel van één en een halve bouwlaag met markante lisenen, beluikte rechthoekige muuropeningen en een terras.

Ten noordwesten, aan overzijde van een verwilderde tuin: voormalige kapel en oranjerie verbonden door een halfronde serre, opgetrokken circa 1897. Sterk vervallen kapel met halfronde apsis. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van één travee, markante lisenen onder klassieke gevelbeëindiging. Rechthoekige deur met rondbogig bovenlicht onder kruisbeeld. Soortgelijke, doch opengewerkte oranjeriegevel.

Verder in het park achtzijdig bakstenen paviljoentje onder zinken bedaking, gelegen op een lichte verhevenheid aan een heden droge gracht; baksteenbouw met rondbogige muuropeningen met ijzeren roeden.Ten zuiden hiervan: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot van 1941 en monumentale (moderne) kruisweg door H. De Cuyper (1944), opgesteld rondom een grasperk en samen met de grot (her)ingewijd in 1987. Op de grond, voor de grot, ex-voto's vanaf 1939.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters, Puurs/Ruisbroek, 1897/6.
  • MOEYERSOMS F., Klein Brabant: mariaal oord, Heist-op-den-berg, 1992, 32-33.
  • PEETERS J., Beknopte historiek van het kasteel "Hof ter Zielbeek" te Ruisbroek, in 't Vaartland, V, 1977, nummer 1, 13-14.
  • PEETERS J., Ons eigen erfgoed. Ruisbroek, in 't Vaartland, III, 1975, nummer 2, 42-43.

Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1995

Aanvullende informatie

De oranjerie, serre en kapel zijn reeds lang afgebroken.

  • Informatie verkregen van IOED Igemo, maart 2018.
Datum: 23-04-2018

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gemeentelijk domein Hof ter Zielbeek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2302 (Geraadpleegd op 01-06-2020)