Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Sint-Truiden
Deelgemeente Gorsem
Straat Gorsem-Dorp
Locatie Gorsem-Dorp zonder nummer, Sint-Truiden (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Sint-Truiden (actualisaties: 11-09-2007 - 31-10-2007).
  • Adrescontrole Sint-Truiden (adrescontroles: 18-12-2007 - 18-12-2007).
  • Inventarisatie Sint-Truiden (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming

Deze bescherming is geldig sinds 09-03-1996.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opneming met kerkhof

Deze bescherming is geldig sinds 09-03-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sober zaalkerkje, met schip van vier traveeën en koor van één rechte travee met driezijdige sluiting (einde 18de eeuw); ingebouwde westtoren, en ten zuiden sacristie (19de eeuw). Baksteenbouw.

Rechthoekig kalkstenen portaal op neuten in de westgevel; onderaan vertoont deze gevel een kalkstenen plint en de aanzet van natuurstenen hoekbanden. Toren met getoogde, bakstenen galmgaten (één per wand) en een ingesnoerde naaldspits (leien). Schip en koor zijn voorzien van bakstenen rondboogvensters; afdekking door middel van een zadeldak (leien). Bakstenen sacristie onder tentdak (leien), voorzien van rechthoekige muuropeningen met natuurstenen dorpels.

Mobilair: Sedes Sapientiae (Maasland, 12de eeuw), moderne polychromie, Kind en deel van zetel uit latere periode; gepolychromeerde houten beelden van Sint-Augustinus en Sint-Lambertus (circa 1500); Jezus aan kruis, hout (17de eeuw ?); Sint-Rochus, gepolychromeerd hout (17de eeuw); Onze-Lieve-Vrouwebeeld met Kind, gepolychromeerd hout (einde 17de eeuw); Sint-Sebastiaan, gepolychromeerd hout (17de eeuw).

Romaanse doopvont (13de eeuw). Wijwatervat, gedateerd 1619. Grafsteen met jaartal 1356; grafkruisen van 1632 en 1667.

  • BORCHGRAVE D'ALTENA J., Notes pour servir à l'étude des oeuvres d'art du Limbourg, II, in Bulletin de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, XLVIII, p. 6-7.
  • DE DIJN C.G. - SMETS L., Keuze uit het kerkelijk kunstbezit van de parochies van Groot-Sint-Truiden. , Catalogus Kunst en Oudheden in Limburg, 19, Sint-Truiden, 1977, p. 24.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Aanvullende informatie

Het kerkhof is nog steeds in gebruik. Grafmonumenten:

  • Grafsteen met datering 1356, hardsteen.
  • Grafkruis (exterieur) van Sacharias Bosmans (+1632) en echtgenote Margareta Schuppen (+1632) met voorstelling van Jezus aan het kruis, hardsteen.
  • Grafkruis (exterieur) van Goevaert Peecstaert (+1667), geplaatst door Lusbeth Scheven, met Jezusmonogram en voorstelling van Jezus aan het kruis, hardsteen.
  • Grafkruis (exterieur) van pastoor Quintinus Quwerx (+1837), hardsteen.
  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000394, Sint-Truiden: Gorsem Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming en omgeving (GYSELINCK J., 1996).

Daemen, Caroline (10-05-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gorsem

Gorsem (Sint-Truiden)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.