erfgoedobject

Hoeve van circa 1850

bouwkundig element
ID
23105
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23105
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Gesloten hoeve van circa 1850, met bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), ten dele schuin gelegen ten opzichte van de straat. Belang omwille van de ligging: vormt samen met de kerk en het kerkhof, de pastorie en de andere hoeven een landschappelijk geheel.

Links van het poortgebouw, woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; gecementeerde en gedecoreerde voorgevel; aandaken met vlechtingen.

Ten oosten van de geplaveide binnenkoer, sterk verbouwde dwarsschuur. Aangepaste stallingen ten noorden en ten zuiden van het erf. Ten zuiden van de hoeve, aangebouwd tegen zuidelijke zijpuntgevel van de schuur, tweede dwarsschuur met verankerde, gepikte kalkstenen rondboogpoort met negblokken en sluitstenen.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve van circa 1850 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23105 (Geraadpleegd op )