erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
23110
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23110

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve met gekasseide, trapezoïdale binnenkoer, opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw met verbouwingen van 1970.

Baksteenbouw met verwerking van kalksteen. Poortgebouw sinds verbouwing onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen). Rondbooginrijpoort met hoek- en negblokken.

Classicistisch woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, ten oosten van het erf, onder zadeldak (nok loodrecht op straat, golfplaten: 1970), opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Aan erfzijde, sinds 1970 baksteenbouw, voorheen stijl- en regelwerk met lemen vullingen; alleen de kalkstenen steekboogdeuromlijsting met gestrekte tussendorpel bleef bewaard; kleine pui met steektrapje. Versteende oostgevel (tuinzijde). Getoogde vensters in kalkstenen omlijsting met trapezoïdale sluitsteen. In de noordelijke zijpuntgevel (straatzijde), twee gelijkaardige vensters op elke bouwlaag, en drie rechthoekige kozijnen in de top.

Ten westen van het erf, stallingen uit de tweede helft van de 18de eeuw. Stijl- en regelwerk met lemen vullingen, thans volledig gecementeerd (1970), op bakstenen plint en onder afgewolfd zadeldak (golfplaten: 1970). Zichtbare ankerbalken. Ten zuiden, haaks op de stalling, dwarsschuur onder zadeldak (golfplaten: 1970). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen op bakstenen stoel. Sinds 1970 volledig gecementeerd.

Rechthoekige poort onder houten latei met opschrift AN X 1770 DEN 4 IUNIUS ITHN . Bakhuis in het verlengde van het woonhuis, onder zadeldak met lagere nok (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen op bakstenen stoel, thans gecementeerd (1970). Zichtbare ankerbalken.


Bron     : SCHLUSMANS F. met medewerking van GYSELINCK J., LINTERS A., WISSELS R., BUYLE M. & DE GRAEVE M.-C. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6n2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Boerentuin

  • Is deel van
    Gelinden


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23110 (Geraadpleegd op )

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.