erfgoedobject

Hoeve in classicistische stijl

bouwkundig element
ID
23118
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23118

Juridische gevolgen

Beschrijving

Classicistisch hoevecomplex, uit midden 18de eeuw, op U-vormige plattegrond (eertijds gesloten hoeve), met gebouwen rondom een gekasseid, onregelmatige erf: ten noordoosten, (nok evenwijdig aan straat) van links naar rechts, woonhuis, wagenhuis, poortgebouw en conciërgewoning; ten zuidoosten, stalling, en ten zuidwesten, overige stallen en dwarsschuur. Noordoostvleugel hersteld (verlaagde daken en zijgevels). Baksteenbouw met verwerking van kalksteen, op kalkstenen plint.

Noordoost-vleugel met centraal poortgebouw tussen wagenhuis en conciërgewoning, onder verlaagd zadeldak (kunstleien). Rondbooginrijpoort in kalkstenen omlijsting met negblokken.

Indrukwekkende herenwoning van het dubbelhuistype met lijstgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder wolvedak (kunstleien) met vier afgewolfde dakkapellen. Noordoostelijke voorgevel met kalkstenen hoekbanden; middenrisaliet, eveneens afgezet met kalkstenen hoekbanden en bekroond met een driehoekig fronton met blazoen. Kalkstenen puilijst en kroonlijst. Sierlijke vensters in getoogde kalkstenen omlijsting met fijngeprofileerde bovendorpel (S-motief) en een weinig uitstekende, afgedekte trapezoïdale sluitsteen. Licht verhoogde deur in gelijkaardige omlijsting op neuten. Sobere achtergevel met eenvoudige getoogde vensters en deur in vlakke kalkstenen omlijsting. In de zuidoostelijke zijgevel, twee recente houten erkers op de begane grond, een getoogd venster op de tweede bouwlaag, en een kozijnluik op de zolderverdieping. In de noordwestelijke zijgevel, sporen der oorspronkelijke dakvorm der aansluitende dienstgebouwen.

Aansluitend op het woonhuis, wagenhuis onder verlaagd zadeldak (kunstleien) met afgewolfd dakvenster. Kalkstenen hoekbanden. Rondboogpoort binnen rechthoekige kalkstenen omlijsting met trapezoïdale sluitsteen.

Rechts van het poortgebouw, conciërgewoning met puntgevel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat), tot de tweede wereldoorlog door middel van de verdwenen noordwestvleugel aansluitend bij de zuidwestvleugel met de dwarsschuur. Lijstgevel met kordonlijst boven de eerste bouwlaag, die afgezet is met kalkstenen hoekbanden. Getoogde kalkstenen vensters en deur; kalkstenen oculus in de geveltop.

Ten zuidoosten en ten zuidwesten van het erf (niet toegankelijk): witgekalkte stallen op L-vormige plattegrond onder zadeldaken (leipannen) met verspringende nokken en dakkapellen (afgewolfde zadeldaken). Getoogde muuropeningen met trapezoïdale sluitsteen.

Aansluitend op de zuidwest-gelegen stallen, grote dwarsschuur op vooruitgeschoven rooilijn, en onder afgewolfd zadeldak (leipannen). Gepikt stijl- en regelwerk met witgekalkte bakstenen vullingen. Centrale, overluifelde, rechthoekige poort.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Herenboerenparkje

  • Is deel van
    Gelinden


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Hoeve in classicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23118 (Geraadpleegd op )