erfgoedobject

Hoeve met woonhuis gedateerd 1673

bouwkundig element
ID: 23147   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23147

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige semi-gesloten hoeve, waarvan het woonhuis op het gebint (moerbalk) 1673 is gedateerd, doch waarvan de inrijpoort en de dwarsschuur ten noordoosten van het erf circa 1949 werden afgebroken. De gebouwen zijn gegroepeerd rondom een gedeeltelijk gekasseid erf.

Ten zuidoosten, vrij hoog woonhuis van vijf traveeën, onder steil, mank zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een zeer lage, bakstenen stoel. De zuidoostgevel is voorzien van drie beluikte en getraliede bolkozijnen; de erfzijdegevel is versteend en aangepast; aanbouwsel onder zadeldak tegen de eerste travee, met opkamer in de noordoostzijde. De versteende noordoostelijke zijgevel bezit in de top nog zijn houtconstructie. Aangebouwde travee in leembouw onder lessenaarsdak tegen de zuidwestelijke zijgevel.

De zuidwestvleugel bevat in de eerste twee traveeën de koestal, en in de vier rechtse traveeën de lagere varkensstal; zadeldaken (Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een lage bakstenen stoel en gepikte plint. Ten noordwesten, bakhuis van twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); leembouw; aangebouwde travee tegen de zuidwestgevel. Recent dienstgebouw ten noordoosten van het erf.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met woonhuis gedateerd 1673 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23147 (Geraadpleegd op 22-10-2020)