erfgoedobject

Hoeve in L-vorm

bouwkundig element
ID: 23161   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23161

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve in L-vorm
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

L-vormige hoeve uit de 19de eeuw, vlak bij de straat gelegen, aan het kruispunt met een kleinere weg. Gebouwen in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een onregelmatig gevormd erf.

Ten noordwesten, woonhuis van zes traveeën (nok evenwijdig aan straat); verhoogde bakstenen stoel. De erfzijdegevel telt zeven gepikte stijlen, vier gepikte regels en een dito tussenstijlschoor in de derde travee tegen de vierde ankerbalk. Onderkelderde opkamer in de twee laatste traveeën. Twee gewijzigde vensters en een bolkozijn in de opkamer; een deur. De straatzijdegevel telt eveneens zeven gepikte stijlen, drie gepikte regels en twee dito tussenstijlschoren: in de eerste travee tegen de tweede ankerbalk en in de vierde travee tegen de vierde ankerbalk; grotendeels gewijzigde muuropeningen. Versteende zuidwestelijke zijgevel. Kunstleien beschieting tegen de noordoostelijke zijgevel.

Ten noordoosten, dwarsschuur en stal van drie traveeën; schuurpoort met aanleunende staldeur, en laag poortje. Pannen beschieting in de noordwestelijke geveltop. Vrijwel volledig versteend aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen dezelfde gevel.

Ten zuiden, een recente vervanging van de oorspronkelijke varkensstal.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve in L-vorm [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23161 (Geraadpleegd op 22-10-2020)