erfgoedobject

Hoeve uit de 19de eeuw

bouwkundig element
ID
23166
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23166
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen uit de 19de eeuw, gelegen in een bocht van de weg; boomgaard en moestuin ten zuiden. Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een onregelmatig gevormd erf.

Een eerste woonhuis bevindt zich ten noorden van het erf; vijf traveeën, oorspronkelijk in stijl- en regelwerk met witgekalkte vullingen en gepikte stijlen, thans grotendeels versteend; de straatgevel telt twee beluikte bolkozijnen; de erfzijdegevel is volledig versteend. Aangebouwde travee onder een van schilden voorzien lessenaarsdakje tegen de zuidelijke zijgevel.

Ten zuiden, tweede, thans verlaten woonhuis van vijf traveeën; stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een gepikte bakstenen stoel; de erfzijdegevel telt zes gepikte stijlen; onderkelderde opkamer in de eerste travee; kleine vensters en een deur. De zuidgevel is voorzien van een gepikte tussenstijl in de eerste travee tegen de tweede ankerbalk; twee vensters en een deur. Aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de westgevel.

Volledig versteende en aangepaste stallen en bakhuis ten westen van het erf.


Bron     : SCHLUSMANS F. met medewerking van GYSELINCK J., LINTERS A., WISSELS R., BUYLE M. & DE GRAEVE M.-C. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6n2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Hoeve uit de 19de eeuw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23166 (Geraadpleegd op )