Kerkhoeve met tiendschuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tessenderlo
Deelgemeente Tessenderlo
Straat Schoterweg
Locatie Schoterweg 96, Tessenderlo (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Tessenderlo (actualisaties: 04-09-2007 - 05-09-2007).
  • Adrescontrole Tessenderlo (adrescontroles: 30-10-2007 - 30-10-2007).
  • Inventarisatie Tessenderlo (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kerkhoeve met tiendschuur

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kerkhoeve met tiendschuur en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 02-03-1983.

omvat de bescherming als monument Kerkhoeve: boerenwoning en tiendschuur
gelegen te Schoterweg 96 (Tessenderlo)

Deze bescherming is geldig sinds 02-03-1983.

Beschrijving

"Kerkhoeve" of "Kleine Hoeve", hoeve met tiendschuur, in 1771 door Geraard, graaf van Loon aan de abdij van Averbode geschonken. De schuur werd opgericht circa 1492, de hoeve dateert van circa 1700. In 1796 kwam de hoeve in privébezit, ze werd verkocht aan J. Jamar.

Hoeve met losstaande bestanddelen, wat afgelegen van de straat, doch met een weg ermee verbonden. Eikenaanplanting ten zuidoosten, boomgaard ten westen.

Ten oosten, woonhuis met stal, met huidig uitzicht uit de tweede helft van de 18de eeuw doch mogelijk oudere kern; vijf en vier traveeën onder mank, afgewolfd zadeldak (mechanische pannen). Bepleisterd en witgekalkt bakstenen gebouw met een gepikte plint. Dubbelhuis, afgelijnd door een bepleisterde kroonlijst. Vier beluikte, getoogde vensters in een omlijsting van gesinterde baksteen met beschilderde, natuurstenen sluit- en aanzetstenen; twee houten zolderluiken. Getoogde deur in zelfde omlijsting als de vensters. Stal (met kleine rechthoekige vensters) onder lessenaarsdak tegen de voorgevel. De achtergevel is voorzien van een dubbele, rechte muizentandfries; kleine rechthoekige vensters. Recent aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de rechter zijgevel.

Ten westen, tiendschuur van zeven traveeën onder schilddak (mechanische pannen); ijzerzandsteen in groot en regelmatig verband, op verschillende plaatsen door baksteen vervangen. Oorspronkelijke ijzerzandstenen steunberen met geprofileerde afzaat, alleen op de westzijde bewaard; bakstenen steunberen tegen het bakstenen gedeelte der zuidgevel. In deze gevel bleef een getoogd, ijzerzandstenen venstertje met afgeschuinde neg bewaard; voorts drie getoogde bakstenen venstertjes en een bakstenen rondboogdeur. De noordgevel bleef voor het grootste gedeelte in ijzerzandsteen bewaard. Dit geldt eveneens voor de beide zijgevels, die voorzien zijn van aangepaste muuropening.

  • BROEDER MAX., Tessenderlo vroeger en Nu, pagina 40-42, 102-103, Kasterlee, 1960.
  • DE DIJN C.G., Monumentenroutes 1975 (Kunst en Oudheden in Limburg), Hasselt, 1975, pagina 11.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Tessenderlo

Tessenderlo (Tessenderlo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.