erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Quintinus

bouwkundig element
ID: 23204   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23204

Juridische gevolgen

Beschrijving

Classicistische kerk, in 1788 voltooid, met integratie van de lage, vroeggotische toren, van de vroegere kerk (eerste helft 15de eeuw). De oriëntatie van de oorspronkelijke kerk werd niet aangehouden voor het classicistisch gebouw, dat zich aan de oostzijde van de oorspronkelijke westtoren bevindt, zodat de voorgevel, samen met die van het gemeentehuis een pleinwand vormt.

De plattegrond beschrijft een onafhankelijk staande, vierkante toren, door een smal gedeelte met het schip verbonden; voorts een driebeukig schip van zeven traveeën, een rechte koortravee met halfronde apsis, een sacristie ten westen van het koor, een recent portaal in de westgevel en een nieuwe sacristie tegen de oostzijde van het koor.

Lage, vierkante westtoren met twee geledingen en ingesnoerde naaldspits, opgetrokken uit mergelsteen op een ijzerzandstenen plint; twee spitsboogvormige galmgaten in elke zijde. Ingesnoerde naaldspits (leien). Basilicaal schip van baksteen met gebruik van kalksteen voor plint, hoekstenen en vlak omlijste rondboogvensters met hoekblokken. Zadeldaken (leien) en schilddaken over de zijbeuken. Monumentale voorgevel met middenrisaliet geflankeerd door telkens twee bakstenen pilasters met mergelstenen omlijsting en kapiteel, die de kalkstenen lijsten dragen. In de bovenste geleding bevindt zich een kalkstenen rondboognis met Sint-Quintinusbeeld en chronogram: 1788. Boven de deur, het wapenschild van de abdis van Herkenrode, Augustina van Hamme van Grimbergen, met opschrift "REGIQUE . DEOQUE/ ANNO 1788". Ingeschreven kalkstenen rondboogpoort met sluitsteen en bekronend entablement.

De begane grond van de toren wordt overwelfd door middel van een gedrukt, bakstenen tongewelf. Sterk geaccentueerd, omlopend entablement op rondboogarcade gedragen door Toscaanse zuilen op vrij hoge, rechthoekige sokkel. Het middenschip vertoont kruisribgewelven met gordelbogen, de bovenlichten zijn in de muraalbogen uitgespaard; kruisribgewelven met gordelbogen over de zijbeuken. Hoog koor met bovenlichten, straalgewelf met brede ribben. Vlakke, gecannelleerde pilasters met Ionisch kapiteel.

Mobilair: Sint-Anna-ten-Drieën, gepolychromeerd hout (15de eeuw); barokke calvarie (18de eeuw). Altaar (eind 18de eeuw); twee biechtstoelen in Lodewijk XV-stijl en twee in Lodewijk XVI-stijl (18de eeuw); houten doksaal en orgel, volgens chronogram gedateerd 1900, overgebracht uit de voormalige cisterciënserabdij van Val-Saint-Lambert.

In de toren, romaanse kalkstenen doopvont; gotische kalkstenen wijwatervat met opschrift "ZONHOVEN ANNO 1526"; marmeren wijwatervat (18de eeuw).

Stucreliëfs in koor en zijbeuken.

  • ROBYNS 0., De parochiekerk (Limburg, 17, 1936, p. 173-177, 193-195).

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Quintinus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23204 (Geraadpleegd op 20-09-2020)