Sint-Elisabethgesticht met kapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Rumbeke
Straat Blinde-Rodenbachstraat
Locatie Blinde-Rodenbachstraat 23, Roeselare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Roeselare (adrescontroles: 10-01-2008 - 11-01-2008).
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Elisabethgesticht met kapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Nr. 23. Z.g. "Onze Kinderen". In oorsprong woonhuis (1844) van Alexander Rodenbach; in 1994 afgebroken. Complex vnl. daterend uit XX c en XX d.

Na W.O. I aangekocht door zuster Ida Iweins, die er een kloostergemeenschap wilde oprichten + opvang van verlaten kinderen z.g. "St.-Elisabethgesticht". 1930: bouwen van kapel + verbouwingen woonhuis. Na W.O. II, bij gebrek aan geldmiddelen aangekocht door Mr. en Mevr. Camerlynck en omgedoopt tot "Onze Kinderen".

Vermeldenswaardige z.g. "H. Elizabethkapel" van 1930 n.o.v. J. De Coninck (Rumbeke). In de jaren 1940 verdeeld in twee bouwl.: toneelzaal, later vergaderzaal op de begane grond; met kapel op de tweede bouwl.

Sobere, lichte baksteenbouw met neogotische inslag; leien bedaking. Tweebeukige kapel met parallelle voormalige kloostergang; schip van vier trav.; koor en zijkoor van één rechte trav. en een driezijdige sluiting. N.W.-toren van drie geledingen onder naaldspits; spitsboogportaal waarboven nis met St.-Elizabethbeeld. Trav. van schip en koor geritmeerd door steunberen met versnijdingen en spitsboogvensters op afzaten; aflijnende spitsboogfries. Bepleisterd en beschilderd interieur; tongewelf met gordelbogen. Spitsbogige scheibogen op bakstenen pijlers (989).

Mobilair. Kruisweg in schip en zijbeuk van geglazuurde tegels. Glasramen die taferelen uit het leven van Christus en H. Elizabeth voorstellen.

  • Stadsarchief Roeselare 1703/1930.
  • (DELBAERE J.), Rumbeke door de eeuwen heen. Geschied- en heemkundige tentoonstelling, Rumbeke, 1961, p. 83, 99-100.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Blinde-Rodenbachstraat

Blinde-Rodenbachstraat (Roeselare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.