erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
23260
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23260

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Hoeve met losse bestanddelen
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Aan de straat gelegen voormalig hoevetje, ten oosten van de voormalige spoorweg Roeselare-Menen; aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1843); vroeger enkel boerenhuis, nu met schuur- en stalvleugel. Hoeve met oude kern, zie jaartal 1735 in kerfsneetechniek aangebracht in balkslof; losse lage bestanddelen onder zadeldak (Vlaamse pannen ter vervanging van stro), L-vormig opgesteld rondom een van grind voorzien erf met in het noorden voormalige boomgaard, nu heraangelegd, en moestuin; ten westen, huisweide afgezet door meidoornhaag. Ten zuiden erftoegang gemarkeerd door ijzeren hek en linde. Ten noorden van het erf, woonhuis aanleunend bij het langgestrekte type met links opkamertravee van één travee + woongedeelte van vier traveeën + één staltravee. Verankerde bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint; handpomp. Rechthoekige beluikte kozijnvensters. Interieur: bewaarde indeling, zijnde opkamer en voormalige weefkamer (thans keuken); balklagen met sporen van bepleistering; uitgewerkte balkslof met jaartal en diamantkop. Rechts van het woonhuis, voormalige mestvaalt, thans siertuin. Achter het woonhuis aardappelkelder met tongewelf.

Ten zuiden, dwarsschuur met lagere, haaks aansluitende stalvleugel uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Dwarsschuur met langs erfzijde houten plankenbeschieting op een lage bakstenen voeting. Straatgevel versteend; aangepaste poortopening. Houten plankenbeschieting in linker zijpuntgevel. Rechter zijgevel gemarkeerd door centrale steunbeer.


Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23260 (Geraadpleegd op )