Baljuwhuis Goudenhooft

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Rumbeke
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 10, Roeselare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Roeselare (adrescontroles: 10-01-2008 - 11-01-2008).
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Baljuwhuis Goudenhooft

Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1976.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Baljuwhuis Goudenhooft

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Baljuwhuis Goudenhooft: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1976.

Beschrijving

Zogenaamd "Baljuwhuis Goudenhooft" naar de bouwheer met muurankers .617, gelegen op de voormalige grens van de heerlijkheden Rumbeke en Hazelt was Peter Goudenhooft, hoofdbaljuw te Roeselare en Rumbeke (1592-1632). Aan de straat afgezet door smeedijzeren hek. Aanvang van restauratie en renovatie in 1998, onder leiding van Tom Van Biervliet (Brugge).

Geheel bestaande uit poortgebouw, een zogenaamd "Hoog- en laaghuis" en achterliggende 19de-eeuwse hoevegebouwen onder meer dwarsschuur met horizontale plankenbeschieting.

Hooghuis: onderkelderd breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); merkwaardig uitgewerkte schoorsteenpijp van baksteen met gekorniste lijsten en halfzuiltjes. Verankerde (jaarankers) bakstenen lijstgevel met gebruik van gele baksteen voor de rechthoekige vensteromlijstingen en hoekbanden. Benedenvensters gevat in gedrukte spitsboognis op afzaat. Getrapte zijgevels met kraagstenen; rechthoekige zoldervensters in rondboognis.

Laaghuis: grotendeels 19de-eeuwse constructie, doch mogelijk met oudere 18de-eeuwse kern. Lage witbepleisterde lijstgevel van vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Rechthoekige vensters met bewaard houtwerk, zie kruiskozijnen en luiken. Rechts venster in rondboognis.

Interieur: met bewaarde balklagen, in het hooghuis met sporen van beschildering en uitgewerkte balksloffen met zaagtandmotief.

Links, verankerde bakstenen poort met muurnisje, die toegang geeft tot erf en hoevegebouwen.

  • Afdeling ROHM West-Vlaanderen, cel monumenten en landschappen, archief, nummer 521.
  • (J.D.D.), Een oud Bailliuhuis te Rumbeke, Overdruk uit de Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXXV, 1966-1967.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogstraat

Hoogstraat (Roeselare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.