erfgoedobject

Hoeve Hof ter Leckene

bouwkundig element
ID
23288
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23288
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Verlaten hoeve zogenaamd "Hof ter Leckene". Historische hoeve waarvan de oudste vermelding teruggaat tot de de 15de eeuw; aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), doch met enigszins andere configuratie, als omwalde hoeve zie resten van omwalling ten noordoosten; eveneens aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (1843); nu grosso modo zelfde opstelling. De huidige hoevegebouwen dateren naar verluidt uit 1850-1874. In 1897 werd de toegangspoort herbouwd en werd de wal deels opgevuld. In 1983 vernieling van toegangspoort door storm. Afgezonderde ast ten zuiden.

Aaneengesloten bebouwing volgens halfcirkelvormig patroon, ten gevolge van uitbreidingen, opgesteld rondom een begraasd erf. Aloude, lange zuidelijke toegangsdreef afgezet door populieren, erftoegang rechts gemarkeerd door resten van voormalige toegangspoort. Lage bestanddelen van verankerde rode baksteen onder pannen zadeldaken met onder meer overstekende dakranden op modillons.

Ten zuidwesten, boerenhuis van zeven traveeën met gebruik van gesinterde baksteen voor muurbanden. Rechthoekige vensters onder arduinen latei in korfboognis, afgesloten door diefijzers; boogvelden met visgraatmotief. Links, licht vooruitspringende venstertravee. Rechts twee inspringende traveeën + afgeschuinde hoektravee. Zijgevel met vlechtingen.

Ten noorden, dubbele dwarsschuur met wagenhuis rechts; aangepaste korfboogpoort links, zie bouwnaden. Dak onderbroken door laadluik. Schaargebint rustend op steunberen; pannenlatten geïsoleerd door stropoppen. Zijgevel gemarkeerd door centrale zware steunbeer; muurvlechtingen. Later tussengevoegde stalvleugel, zie bouwnaad en onderbroken bedaking. Aflijnende baksteenfries. Laadzolder boven de deur. Troggewelven tussen ijzeren balken. Tweeledige staldeuren.

  • (DELBAERE J.), Rumbeke door de eeuwen heen. Geschied- en heemkundige tentoonstelling, Rumbeke, 1961, p. 139-140.
  • (J.D.D.), Het Hof te Leckene op Rumbeke, overdruk uit de Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXXV, 1966-67, p. 1-3.
  • DELBECKE J., e.a., Monumentenzorg in Roeselare, Roeselare, 1994, p. 51-52.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Hof ter Leckene [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23288 (Geraadpleegd op )