erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

bouwkundig element
ID: 23291   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23291

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk St.-Petrus en Paulus.

Georiënteerd bedehuis gelegen te midden van gekasseid plein met linden. Omlopend bakstenen druippad. Ten Z., monument ter herdenking van de slachtoffers van W.O. I en II. Driebeukige hallenkerk aanknopend bij de regionale baksteengotiek qua algemene opzet en een aantal details als o.m. metselaarstekens van rode baksteen; in 1924-1929 opgetrokken n.o.v. architect J. Viérin (Brugge), ter vervanging van de oorspronkelijke romaans-gotische kerk, welke tijdens W.O. I vernield werd. Gr.m. naar vooroorlogs uitzicht wederopgebouwd echter een tiental meter O.-waarts verschoven, cf. aanleg- en rooilijnplan (Fig. LVII).

In oorsprong Romaans-gotische kerk waarvan de bouwcampagne start in XIII en beeïndigd wordt in de XV. In 1564 wordt een nieuwe gotische toren geplaatst. Na zware beschadigingen tijdens de godsdienstoorlogen wordt de kerk in XVII a heropgebouwd door J. Van Ooststraete (Izegem) en krijgt het interieur van de kerk een barokke aankleding. In 1641 worden de koren uitgelengd. Na afbraak van de oude houten toren wordt in 1860-1888 een nieuwe toren geplaatst, die reeds in 1890 vernield wordt en herbouwd in 1900, o.l.v. P.N. Croquison (Kortrijk), (fig. 368). De toren wordt opnieuw vernield tijdens de Duitse terugtrekking in 1918 (fig. 369).

De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste zware vierkante W.-toren, een driebeukig schip van zeven trav., zijbeuken met rechte sluiting en een koor van één halve trav. en een driezijdige sluiting. Z.-sacristie. N.-doopkapel ter hoogte van tweede trav.

Lichte baksteenbouw waardoor de kerk de indruk wekt volledig uit witte natuursteen te zijn opgetrokken; leien zadeldaken.

W.-toren van vier geledingen gemarkeerd door haaks op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen, afgelijnd door een borstwering met blinde driepasboog; polygonale hoektorentjes; natuurstenen plint. Verdiept korfboogportaal in natuurstenen omlijsting; druiplijst met hogels en kruisbloem. Derde geleding getypeerd door blinde spitsboogvensters onder druiplijst en metselaarstekens. Gekoppelde spitsbogige galmgaten. Achtzijdige spits gemarkeerd door hogels. Polygonale traptoren eveneens onder bakstenen spits (fig. 370).

Trav. van schip en koor geritmeerd door versneden steunberen en spitsboogvensters (drie- en vierlichten) in geprofileerde omlijsting op afzaten.

Interieur: bepleisterde en witbeschilderde hallenkerk geritmeerd door bakstenen spitsbogige scheibogen op natuurstenen (Euville) zuilen met achtzijdige sokkel en bladkapiteel. Houten spitstongewelf met gepolychromeerde ribben en balksleutels; trekbalken op natuurstenen consoles. Vlak overzolderd portaal. Doksaal met mangat (1025, 1026).

Mobilair. Nog deels XVIII-meubilair o.m. preekstoel van 1715; communiebank van 1739 met o.m. symbolen van de eucharistie; eiken renaissancekoorgestoelte uit XVI a. Neogotische altaren en doksaal uit XIX. Romaanse doopvont. XVI-graftombe in Z.-zijbeuk van Jacob van Thiennes en zijn tweede echtgenote Katelijne van Ognies met ligfiguren van het overleden echtpaar en hun respectievelijke wapenschilden.

Koor met drie figuratieve glasramen die o.m. H.Jozef, paus Pius X en Kasteel en kerk van Rumbeke weergeven. Orgel van J. Anneessens (Menen) na W.O. I.

  • A.R., D.V.G., 11323.
  • Archief A.M.L.-Brussel, plannenfonds K.C.M.L., provincie W.-Vlaanderen, Roeselare, parochiekerk Rumbeke.
  • Afdeling ROHM W.-Vlaanderen, cel monumenten en landschappen, archief, nr. 1414.
  • Broeder FIRMIN (F. Desmet), De Romaanse kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen, 1940, Gent, p. 162-163.
  • MUYLAERT F. (o.l.v.), Kerken in West-Vlaanderen, 1. Parochiekerken, decanaten Izegem, Lichtervelde, Roeselare, Staden, Tielt, Torhout, s.d; Rumbeke St.-Petrus en Paulus, p. 63-65.
  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, kanton Roeselare, Brussel, 1976-1978, p. 33-36.
  • ROOSE P., persoonlijke notities.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23291 (Geraadpleegd op 19-11-2019)