erfgoedobject

Klooster zusters van liefde en Vrije basisschool

bouwkundig element
ID
23298
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23298

Juridische gevolgen

Beschrijving

Klooster der zusters van liefde en Vrije basisschool. In oorsprong caritatieve instelling gesticht in 1756 en gevestigd in zogenaamd "De Caserne" aan de zuidkant van de Hoogstraat. Onder impuls van pastoor Valcke, leider en bezieler van de stichting, verhuisde de kloostergemeenschap kort daarop naar een degelijker onderkomen in de Kloosterstraat, de toenmalige weg naar de Plaatsmolen. De eerste kloostergebouwen dateren uit 1757, nu volledig verdwenen. 1840: nieuwe kapel, uitgebreid in 1900. Deze kapel fungeerde tijdens de Eerste Wereldoorlog als parochiekerk. Andere delen van het klooster deden dienst als slaapplaats voor Duitse soldaten en later als lazaret. 1902: afbraak van de oude gebouwen en start van de nieuwbouw. 1915: brand in de schoolgebouwen, 1916 brand in de schuur van het klooster. 1923: herstel en wederopbouw van de klassenvleugel en klooster, naar ontwerp van architect G. Verstraete (Rumbeke). 1929: bouw van een nieuwe kapel, vergroten van de refter en werkplaats, uitbreiden van de cellen.

Huidig complex bestaande uit klooster, kapel en school, in twee bouwfazen opgetrokken.

Schoolvleugel. Hoekpand/ Rumbeeksesteenweg van zes + dertien venstertraveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, zwarte mechanische pannen). Donkerrode, verankerde baksteenbouw; horizontale geleding door de aflijnende, dubbele muizentandfries, muurbanden van gesinterde baksteen in het verlengde van onder-, boven- en tussendorpels van de arduinen kruisvensters. Verticaal benadrukte gevel aan de Rumbeeksesteenweg zie getrapte penant met spitsbogige muurnis op arduinen console, steunberen en de licht verdiepte korfboognissen.

Kloostervleugel van zeventien traveeën en twee bouwlagen, aansluitend bij de schoolvleugel. Baksteenbouw getypeerd door licht verdiepte muurnissen, waarin getoogde vensters; aflijnende tandfries. Benadrukte poorttravee met arduinen plint; gedrukte spitsboogdeur, waarboven muurnis op arduinen console; Onze-Lieve-Vrouwbeeld; drielicht. Tussen travee vijftien en zestien nis met beeld van Heilige Vincentius à Paulo.

Kapel van 1929, straatgevel van drie venstertraveeën + één lagere toegangstravee. Bakstenen lijstgevel onder pannen zadeldak; rechter zijpuntgevel oplopend in dakruiter; geheel geritmeerd door versneden steunberen, waartussen gedrukte spitsboogvensters op afzaten; drielichten. Verdiept portaal onder lessenaarsdak. Gevelbekroning door kroonlijst op klossen en bakstenen tandlijst.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 11275.
  • DELBAERE J., Het klooster der Zusters van Liefde van de H. Vincentius à Paulo te Rumbeke, overdruk uit de Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXVII, 1957-58, p. 95-99, 197-213.

Bron: DE GUNSCH A., METDEPENNINGHEN C., TANSENS A. & VANNESTE P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Zoals al zichtbaar op orthofoto's van 2005-2007 werden de zes rechtertraveeën van de kloostervleugel en de kapel van 1929 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De schoolvleugel op de hoek met de Rumbeeksesteenweg is wel integraal bewaard, samen met de resterende elf traveeën van de aanpalende kloostervleugel.

  • Informatie verkregen tijdens het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in West-Vlaanderen (2023).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

In 1893 bouwde aannemer Leonard Verstraete uit Rumbeke een aantal schoollokalen, en in 1900 een woning voor de zusters, een vergroting van de kapel, en een wezenhuis. In 1923 waren er herstel- en wederopbouwwerken van de klassenvleugel en het klooster, naar ontwerp van architect Georges Verstraete, een zoon van Leonard. Deze werken werden uitgevoerd door de Gebroeders Verstraete.

  • Informatie verkregen van Luc Spyckerelle (maart 2021).
Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Klooster zusters van liefde en Vrije basisschool [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23298 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.