Parochiekerk Heilige Kruisverheffing

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Beveren
Straat Izegemseaardeweg
Locatie Izegemseaardeweg 1, Roeselare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Roeselare (adrescontroles: 10-01-2008 - 11-01-2008).
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Heilige Kruisverheffing

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Parochiekerk H. Kruisverheffing.

Voorheen de St.-Germanuskerk; in 1928 naamsverandering gebaseerd op een historische verering cf. 'Broederschap van het H. Mirakelkruis' sinds 1672.

Georiënteerd bedehuis. Op de W.-zijde na omringend groenscherm met oude beuken ten Z., deels omhaagd en met muurtje afgezet. Ten N. van de kerk, standbeeld voor militaire en burgerlijke slachtoffers van beide W.O., n.o.v. A. Alliet en H. Hartbeeld (1929) voor bakstenen muur met opschrift "toewijding gemeente aan het H.Hart". Kerkhof in 1923 overgebracht naar Beversesteenweg.

De in 1608-1628 - na de beeldenstorm - herbouwde laatgotische pseudo-hallenkerk met kruisingstoren, werd in 1786-1788 vergroot en kreeg in 1830 rondboogvensters. Juli 1918: na een Engels luchtbombardement houdt enkel de kruisingstoren (niet de spits) stand.

In 1923-1925, heropbouw n.o.v. architect L. Verstraete (Izegem), als gotische hallenkerk met dezelfde oriëntering, echter Z.-waarts opgeschoven met als gevolg een N.O.-inplanting van de toren.

De plattegrond ontvouwt: een W.-portaal; een N.W.-doopkapel met driezijdige sluiting en een ronde Z.W.-traptoren; een driebeukig schip van zeven trav., Z.-beuk met rechte sluiting; de N.-beuk omvat ter hoogte van de vijfde trav. de rechth. basis van de toren met veelhoekige traptoren; een koor van één trav. met driezijdige sluiting; ten O. van de toren een lager rechth. zangerskoor; tegen de Z.-beuk uitbouw van L-vormige sacristie.

Gele baksteenbouw; zandsteen. Afdekking d.m.v. leien zadeldaken; dito achthoekige torenspits.

Drie W.-tuitgevels met aandak en vlechtingen, voorzien van haaks op elkaar gestelde steunberen met versnijdingen; l. en r., telkens twee spitsboogvensters met afzaat en bakstenen tracering. Centraal, voorgeplaatst portaal, met korf- en spitsbogige muuropeningen en roosvenster in de top; overhoekse steunberen. Trav. van schip geritmeerd door versneden steunberen en spitsboogvensters; in sluiting van de Z.-beuk twee spitsboogvensters. N.-beuk met rechth. basis van toren, voorzien van overhoekse steunberen met versnijdingen, en aan de N.-zijde schijntuitgevel. Grotendeels naoorlogse achthoekige klokkenverd. met spitsbogige galmgaten en borstwering met maaswerk. In koorsluiting, twee spitsbogige tweelichten en centrale rondbogige drielicht. Zangerskoor met kleine korfboogvensters. In sacristie, getraliede kloosterkozijnen, verdiept in korfboognis; dakkapellen onder schilddak.

Witgeschilderd interieur; rondbogige scheibogen op ronde, bakstenen zuilen op zandstenen sokkel. Overkluizing van schip en koor d.m.v. houten spitstongewelven. Torenruimte onder vlakke overzoldering.

Mobilair. Neogotisch getint meubilair van 1928, de kuip van de preekstoel als altaar. In het koor, glasramen n.o.v. het huis A. Delodder-Peene (Brugge): centraal, 'de verering van het mirakelkruis'(1925), l. en r. geflankeerd door 'de H. Germanus koopt de gevangen slaven vrij' (1931) en 'de H. Helena en de bisschop van Jeruzalem tijdens de H. kruisvinding' (1925). Gewelven voorzien van sjablonen en ribschildering, in het koor art-decogetinte gewelfschildering met voorstelling van engelen rond het kruis, l. en r. geflankeerd door cartouches met eucharistische symbolen.

  • Afdeling ROHM West-Vlaanderen, cel monumenten en landschappen, archief, nr. W/01276.
  • A.R., D.V.G., 2893. F.P.B.B.
  • JACOBS M., Zij die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1996, p. 35-36.
  • MUYLAERT F. (o.l.v.), Kerken in West-Vlaanderen, 1. Parochiekerken, decanaten Izegem, Lichtervelde, Roeselare, Staden, Tielt, Torhout, s.d; Beveren (Roeselare) Heilige Kruisverheffing, p. 58-60.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Izegemseaardeweg

Izegemseaardeweg (Roeselare)

omvat Orgels kerk H. Kruisverheffing (Beveren)

Roeselare (Roeselare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.