Eclectische directeurswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Roeselare
Straat Noordstraat
Locatie Noordstraat 212, Roeselare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Roeselare (adrescontroles: 10-01-2008 - 11-01-2008).
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Eclectische directeurswoning

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectische directeurswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig woonhuis van V. Hostens, eigenaar van de vroegere maalderij aan de overkant van de straat. Gebouwd in 1909, vermoedelijk naar ontwerp van architect Poireaux (Kortrijk). Het was een van de eerste huizen in Roeselare met centrale verwarming en elektriciteit die draaiden op de stoomkracht van de fabriek van de eigenaar. De tuin die reeds in 1909 werd aangelegd met diverse boomsoorten zou tot op heden bewaard zijn. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen op verhoogde begane grond met vier getoogde, getraliede keldervensters die de in banden uitgewerkt plint doorbreken. Eclectische lijstgevel van witte sierbaksteen met decoratief gebruik van grijze steen. Neoclassicistische opstand met alternerende vensterrisalieten; aansluitende behandeling van de bel-etage balkons en gekorniste kroonlijst op modillons en tandlijst. Tot de vermengde neorenaissance-ornamenten horen voornamelijk de verdiepte rondboogdeuromlijsting op Korinthische colonnetten, de boogvelden met putti in haut-reliëf van de bovenvensters en de hoge bekronende boogfries; merkwaardig gesculpteerde baardige mannenhoofden in een aantal sluitstenen. Verzorgde, deels beglaasde vleugeldeur met onder meer getorste makelaar en cartouches met initiaal "H", verwijzend naar de eigenaar; decoratief ijzerwerk, waaiervormig uitgewerkt in het bovenlicht.

  • DELBECKE J. e.a., Monumentenzorg in Roeselare, Roeselare, 1994, p. 38-39.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noordstraat

Noordstraat (Roeselare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.