erfgoedobject

Weverij

bouwkundig element
ID
23549
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23549
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Het bouwblok tussen de Sint-Amands-, Teerling-, Cichorei- en Kleine Bassinstraat wordt ingenomen door de gebouwen der vroegere weverij en blauwververij gebroeders Moerman, sinds 1956 overgenomen door een onderwijsinstelling.

In 1881 werd een lijnwaadfabriek en blauwververij met stoomtuig aan de Kleine Bassinstraat opgericht door de gebroeders Moerman. In datzelfde jaar, uitbreiding met een blekerij voor lijnwaadgarens, gelegen ten zuiden van de in opbouw zijnde blauwververij. Verdere evolutie: 1888 bouwaanvraag voor weverij en nieuwe dampketels; 1889: inrichten van de smidse; 1891 vergroten van de blauwververij en weverij, en plaatsen van stoomtuig en ketel (Cichorei- en Teerlingstraat); 1899 optrekken van een magazijn (Kleine Bassinstraat); 1900 bouwen van de ververij, kokerij en drogerij; 1905 aanvraag voor het plaatsen van een stoomketel; 1910: uitbreiding in de Rondekom-, Vlas- en Middenstraat (zie Rondekomstraat); 1911 optrekken van een blauwververij met kokerij en drogerij hoek Teerlingstraat en Sint-Amandsstraat. 1921 inrichten van de weverij en machinekamer tussen Teerlingstraat en Kleine Bassinstraat.

Ondanks het slopen van meerdere gebouwen, onder meer de twee directeurswoningen van de gebroeders Moerman aan de Sint-Amandsstraat, het machinehuis en de schoorsteen is het industrieel karakter bewaard.

Aan de Kleine Bassinstraat en Teerlingstraat, Manchesteriaanse bouwblokken uit eind negentiende begin twintigste eeuw, van donkerrode baksteenbouw van twee en een halve bouwlaag onder pannen zadeldak of schilddak. Traveeën in spaarvelden afgelijnd door middel van rechte muizentanden. Steekbogige ijzeren of houten ramen. Op bovenste verdieping getoogde of blinde vensters. Gietijzeren zuilen bewaard in interieur met verlaagd plafond op begane grond.

Hoekblok Teerlingstraat en Sint-Amandsstraat -voorheen blauwververij met kokerij en drogerij- decoratiever uitgewerkt naar ontwerp van M. Debusschere (Roeselare), 1911. Heden drie traveeën op drie (oorspronkelijk zeven traveeën aan Sint-Amandsstraat). Rechthoekige vensters, op begane grond onder gietijzeren I-balken, steekboogvensters op de tweede bouwlaag onder geel-rode rollaag en gekoppelde blinde steekboogvensters op de derde; gele muizentand ter afsluiting van de traveenissen. Vernieuwde bovenrand.

Nieuwe weverijgebouwen aan de Teerlingstraat, Cichoreistraat en Kleine Bassinstraat van 1921 naar ontwerp van V. Duyvewaardt (Roeselare): gevel van twee bouwl. met aan de Kleine Bassinstraat van negen traveeën + een hoektravee en acht traveeën in de Teerlingstraat. De gevel aan de Teerlingstraat is het best bewaard. Donkerrode baksteenbouw, verlevendigd met beton en cementering. Gevel geritmeerd door middel van hoger uitlopende lisenen met dekplaat; boven twee centrale traveeën een gebogen pseudo-fronton. In het timpaan was oorspronkelijk de inscriptie "St. A. Moerman-Frères" aangebracht en in de casementen de opschriften "Tissage" en "Teinturerie". In de spaarvelden, drielichten met simili-stenen tussen- en bovendorpels verbonden door veelal versierde borstwering. Deze gebouwen omringen de oost-west georiënteerde weverijruimten onder sheddaken op vakwerkliggers en pijlers.

  • Stadsarchief Roeselare 69/1891 (Cichoreistraat), 114/1900 (Teerlingstraat), 40/1911 (Teerlingstraat), 106 en 107/1921 (Kleine Bassinstraat).
  • DEWEERDT A., Het Roeselaars industriegebied nabij de Sint-Amandsbeek, de Kleine Bassin en de Ronde Kom, in Rollariensia, XVIII, 1989/90, p. 138-142.

Bron: DE GUNSCH A., METDEPENNINGHEN C., TANSENS A. & VANNESTE P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Weverij [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23549 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.