erfgoedobject

Bejaardenwoningen naar ontwerp van René Doom

bouwkundig element
ID
23551
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23551

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen op de hoek met Gasthuisstraat nummers 1-5. Groep van twintig bejaardenhuisjes gebouwd in 1934 naar ontwerp van René Doom (Roeselare) door de Samenwerkende Maatschappij "Het Rousselaarsch Werkmanshuis". In 1991-93 zijn er restauraties en moderniseringen uitgevoerd. De woningen zijn U-vormig geschikt rond een binnenpleintje aan de Ronde Kom. Aan de Rondekomstraat en de Gasthuisstraat hebben de huisjes een, door een laag muurtje van de straat gescheiden, voortuintje. De rechter vleugel bestaat uit een dubbele rij woningen geschikt langs een binnengang en een poortgebouw. Boven de ingang van laatst genoemde: gedenksteen met het opschrift "Opgericht met hulp van "Steun aan België door het Rousselaarsch werkmanshuis/ plechtig ingewijd door gouverneur Baels 16 juni 1935". Een siertegel met opschrift "Steun aan België" bij de ingang van elk huisje herinnert ook aan de medefinanciering van die maatschappij bij het project.

Alle huizen hebben één bouwlaag onder pannen zadeldak en zijn naar spiegelbeeldschema gekoppeld met nadruk op de doorlopende deurluifel. Lijstgevels sporadisch onderbroken door een opgaand dakvenster met plat dakje. De gele baksteenbouw wordt verlevendigd door muurvlakken met siermetselwerk in dambordpatroon.

  • Stadsarchief Roeselare, 310/1934.
  • DELBECKE J., e.a., Monumentenzorg in Roeselare, Roeselare, 1994, p. 47.
  • PLANCKE M., De burgerlijke architectuur tijdens het interbellum te Roeselare, onuitgegeven verhandeling, RUG, 1989-1990, p. 178.

Bron: DE GUNSCH A., METDEPENNINGHEN C., TANSENS A. & VANNESTE P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Bejaardenwoningen naar ontwerp van René Doom [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23551 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.