erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

bouwkundig element
ID: 23599   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23599

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk O.-L.-Vrouw

Georiënteerde neogotische kerk van 1865, opgericht o.m. n.a.v. bevolkingsexplosie in XIX B. Oorspronkelijk n.o.v. pastoor-bouwmeester J.A. Clarysse. Bouw in 1867 stilgelegd omwille van financiële problemen. Halfopgetrokken kerk pas in 1876 voltooid o.l.v. stadsarchitect G. Charlier die wijzigingen aanbracht aan het oorspronkelijke plan. Kerk bijna volledig verwoest tijdens W.O. I. In 1923-1925 heropgebouwd o.l.v. architect A. Van Coillie (Roeselare) grotendeels aan de hand van de plannen van Clarysse en Charlier. In 1936, nieuwe W.-voorgevel n.o.v. architect Verstraete (Rumbeke). Nieuwe glasramen n.o.v. F. Roderburg (Brugge) ter gelegenheid van de bevrijdingsfeesten in 1945. Schilderwerken in de kerk in 1965. Voorgevel gezandstraald in 1993-94.

Bakstenen volume van het basilicale type met schip van vijf trav., vlak afgesloten transept, vierkante toren tegen N.-kant van het vijfzijdige koor, vlak afgesloten zijkoren van één trav. en rechth. Z.-sacristie. Schip, transept en koor onder zadeldak. Haakse zadeldaken boven eerste trav. van zijbeuken aan weerszij van het portaal. O.-bouw volledig ingekapseld in laag complex van dienstruimten onder aanleunend lessenaarsdak.

Voorgevel van drie trav. met licht uitstekende bakstenen plint. Centrale puntgevel van drie geledingen tussen versneden op elkaar gestelde steunberen. Vleugeldeur gevat in geprofileerde korfboogomlijsting. Daarboven groot vierlicht met maaswerk in spitsboogomlijsting, op natuurstenen afzaat. Derde geleding eveneens met spitsboogomlijsting voor houten luikje. N.- en Z.-zij-ingangen in uitgelengde korfboogomlijsting; in het boogveld beelden van G. Delafontaine (Menen), 1936, resp. H. Nikolaas ten N. en O.-L.-Vrouw ten Z.

Schip van vijf trav.; versneden steunberen; tweelichten met roosvenster gevat in geprofileerde spitsboogomlijsting. Onder de kroonlijst bakstenen rondboogfries opgevangen door natuurstenen consoles. Gevels van transept, koor en sacristie met zelfde opstand als schip; puntgevels van het transept echter voorzien van drielichten en langgerekte spitsboogvensters. Vierkante O.-toren tussen op elkaar gestelde steunberen; drie geledingen, gescheiden door waterlijsten opgevangen op schalken met knopkapiteel; kordonlijst ter aflijning van elke trav. onder de ronde bovenvensters met ijzeren harnas (fig. 283). Veelhoekig N.-traptorentje met spitsbogige muuropeningen en dito gekoppelde galmgaten onder de wijzerplaten. Bakstenen balustrade op boogfries tussen de veelhoekige arkeltjes.

Interieur bijna volledig bepleisterd. Schip van vijf trav. geritmeerd door geprofileerde spitsbogen op zuilen met veelhoekige sokkel en dekblad van hardsteen; gepolychromeerd bladwerkkapiteel. Kruisribgewelven met ovale sluitsteen, opgevangen door schalken met knopkapiteel; kordonlijst ter aflijning van elke trav. onder de ronde bovenvensters met ijzeren harnas. Rechth. zijkapellen in de zijbeuken. Kruising met sterk geprofileerde bundelpijlers. Straalgewelf van het koor opgevangen door halfzuiltjes (858).

Mobilair. Schilderijen: van Gaston Vallaeys uit XX a , o.m. drieluik van H. Rita van Cascia, de engelen met de symbolen van de H. Eucharistie en de Bisschopswijding van de H. Nikolaas van Tolentijn. Ook enkele anonieme werken uit XIX. Kruisweg geschilderd door A. of J. De Vriendt.

Beelden: O.-L.-Vrouw met scepter en kind in stralenkrans van G. Delafontaine, Menen. Gepolychromeerd beeld van H. Nikolaas van Tolentino, herkomstig van het Klein Seminarie, XVIII (?).

Glasramen: ronde glasramen van de lichtbeuk van 1945 n.o.v. B. Dochy met resp. l. de uitbeelding van de profane geschiedenis van Roeselare en r. de kerkelijke geschiedenis; glasramen in het hoogkoor van F. Roderburg (Brugge) met voorstelling van o.a. scènes uit het Marialeven.

Hoofdaltaar en lezenaars in zijkapellen, gemaakt van vroegere neogotische communiebank. Koorgestoelte (1903) en preekstoel (1905) van M. Verlinden (Roeselare).

Lourdesgrot in eerste zijkapel Z.-zijbeuk van P. Weistenhild (Courcelle), oorspronkelijk van 1908, in W.O. I verwoest, maar nadien heropgebouwd.

Orgel van 1883 door Ph.-J. Forest (Roeselare), vernieuwd in 1961 door J. K. Klais uit Bonn.

  • DOCHY B., Geschiedenis van de O.L.V.-parochie te Roeselare, Brugge, 1959.
  • HUYGHEBAERT J., CALLEWAERT F., DEJONGHE P., Geschiedenis van de O.L.V.-parochie Roeselare 1873-1973, Roeselare, 1974.
  • MUYLAERT F. (o.l.v.), Kerken in West-Vlaanderen, 1. Parochiekerken, decanaten Izegem, Lichtervelde, Roeselare, Staden, Tielt, Torhout, s.d; Roeselare, O.-L.-Vrouwekerk, p. 51-53.
  • ROOSE P., Persoonlijke notities.
  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Brussel, 1976, 1977, 1978, 1979, kanton Roeselare, p. 23-24.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23599 (Geraadpleegd op 22-09-2019)