Architectenwoning Uylenburgh

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Roeselare
Straat Uilstraat
Locatie Uilstraat 30, Roeselare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Roeselare (adrescontroles: 10-01-2008 - 11-01-2008).
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Architectenwoning Uylenburgh

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Uylenburgh

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Uylenburgh" (zie opschrift) van 1924. Eigen woning van architect René Doom (Roeselare) in ommuurde tuin. Zowel in het exterieur (onder meer reliëf in de voorgevel) als, naar verluidt, in het interieur zijn voorstellingen van de uil te vinden. Het uitgevoerd ontwerp verschilt van de bouwaanvraag door wijziging en vereenvoudiging van de gevelopstand die hierdoor een meer gesloten karakter verkrijgt; ook toevoeging van toren met atelierruimte. Vrij gesloten toren van vier verdiepingen onder geknikt zadeldak, aansluitend bij het rechthoekige hoofdvolume van twee bouwlagen onder pannen zadeldak; rechts aanleunende garage onder lessenaarsdak. Rood-bruine baksteenbouw met muurvlakken in damborpatroon. Voorgevelfront afgelijnd door uitkragende kroonlijst op twee opmerkelijke getrapte schouderstukken van baksteen en een centrale console in de vorm van een uil. Meestal rechthoekige muuropeningen; keperbogige, geprofileerde deuromlijsting en enkele kleine zeshoekige venstertjes. Houten kozijnramen en glas in lood, onder meer met gestileerde voorstelling van de uil. Houten betraliede paneeldeur.

  • Stadsarchief Roeselare, 387/1923.
  • PLANCKE M., De burgerlijke architectuur tijdens het interbellum te Roeselare, onuitgegeven verhandeling, RUG, 1989-1990, p. 143.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Uilstraat

Uilstraat (Roeselare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.