erfgoedobject

Bedrijfsgebouwen Dumont-Wyckhuyse

bouwkundig element
ID
23755
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23755
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Ommuurd complex van de vlas- en juteweverij Dumont-Wyckhuyse, sinds 1865 gevestigd aan de Ardooisesteenweg en gestadig uitgebreid binnen het bouwblok Koorns- en Bruanestraat en de Mandellaan. Ten noorden, aan de overkant van de Ardooisesteenweg, heden niet meer gebruikt waterbassin. De fabriek is zowel in de Eerste Wereldoorlog als in de Tweede Wereldoorlog door brandbommen sterk beschadigd.

Hoekvolume (parallel aan de Koornstraat) met heropgebouwde bureaugebouwen uit de jaren 1940 (zie weliswaar afwijkend van bouwplan van 1941); twee bouwlagen van bruine baksteen onder plat dak, doorgetrokken lisenen en rechthoeige muuropeningen onder I-balk of betonnen latei. Poort met toegang tot binnenkoer; magazijnen, schoorsteen en vroegere smederij, ketel- en machinekamer. Eigenlijke weverijgebouwen onder sheddaken (nok parallel aan de Ardooisesteenweg) ten oosten daarvan. Uitbreiding naar ontwerp van A. Van Coillie (Roeselare) tot aan de Mandellaan van 1912, gevel van dertien traveeën van 1923 geritmeerd door lisenen, spaarvelden en boogfriezen met accentuerende witte steen; verdere uitbreiding van vijftien traveeën van 1935. De bedrijfsgebouwen ten zuidoosten, aan de Bruanestraat en toegankelijk via de Koornstraat zijn van latere datum.

  • Stadsarchief Roeselare, 272/1910, 140/1912, 28/1919, 426/1920, 212/1923, 190/1935, 17/1941.
  • Roeselare, het Manchester van Vlaanderen, tentoonstelling rond de textielgeschiedenis van Roeselare, 1997, p. 132-133.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bedrijfsgebouwen Dumont-Wyckhuyse [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23755 (Geraadpleegd op 12-06-2021)