Twee pakhuizen van 1889 en 1895

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Roeselare
Straat Kaaistraat
Locatie Kaaistraat zonder nummer, Roeselare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Roeselare (adrescontroles: 10-01-2008 - 11-01-2008).
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Magazijnen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Twee pakhuizen van 1889 en 1895

Deze bescherming is geldig sinds 31-03-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee magazijnen respectievelijk van 1895 en van 1889. Gerestaureerd in 1990. Puntgevels van drie bouwlagen onder golfplaten zadeldak (nok loodrecht op straat). Donkerrode baksteenbouw met arduin voor onder meer onderdorpels en schampstenen. Gevels gevat tussen pilasters bekroond met klimmende steekboog- of rondboogfries. Het rechtse pakhuis met korfbogige poortopening; op bovenverdieping rondbogige laaddeur tussen twee dito vensters. Houten stootbalk boven deuropeningen; ronde U-vormige ijzeren staaf ter hoogte van laaddeur derde bouwlaag In top oculus. Interieur gewijzigd tot stookplaats. Gelijkaardige gevel bij het linkse pakhuis, vloer van Doornikse steen op begane grond, houten vloer op bovenverd.

Erachter, hoge ronde schoorsteen met typerende verankering en opschrift AVIX.

  • DELBECKE J. e.a., Monumentenzorg in Roeselare, Roeselare, 1994, p. 56-57, afb. 82.
  • DESMET G., De ontwikkeling der economische bedrijvigheid in en om de haven van Roeselare, 1862-1962, Roeselare, 1962, p. 88, nummers 32-34.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kaaistraat

Kaaistraat (Roeselare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.