erfgoedobject

Calvarie

bouwkundig element
ID: 24011   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24011

Beschrijving

Calvarie met houten kruisbeeld (I.N.R.I) op arduinen sokkel met opschriften: "Zijne doorluchtige hoogweerdigheid Joannes Josephus Faict, Bisschop van Brugge heeft op 14 juni 1879 veertig dagen aflaet verleend eens daegs te verdienen door al de geloovigen van zyn bisdom die voor dit kruisbeeld nedergeknield vyf mael den Onze Vader en vyf mael den Weesgegroet godvruchtig zullen bidden ter eer van de vyf heilige wonden van het dierbaer bloed van Onzen Heer Jezus Christus","Hij gaf zijn leven voor de zijnen","Mensch aenschouw Jezus Christus lyden","Geloofd zy Jezus Christus Amen".


Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Calvarie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24011 (Geraadpleegd op 25-10-2020)