erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
24017
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24017
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Deels wederopgebouwd hoevetje uit de jaren 1920. Naar verluidt behouden 19de-eeuwse schuur. Teruggaand op de regionale hoevebouw, zie:

Opstelling: losse bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een deels begraasd en beboomd erf met gekasseide zuidelijke erfoprit gemarkeerd door ijzeren toegangspoort; gekasseide stoepen; voor het woonhuis geplaveid; boerenhuis, dwarsschuur en stalvleugel respectievelijk ten noorden, oosten en westen.

Materialen: verankerde rode baksteenbouw; pannen zadeldaken bij stal en schuur overstekend en op houten modillons; arduinen onderdorpels;

Streekeigen bouwelementen: erfgevel van het boerenhuis getypeerd door middenrisaliet uitlopend op tuitgevel met vlechtingen en rondboogvenster; voorts rechthoekige vensters onder ijzeren I-balk en gekoppelde ontlastingsboogjes; verdiepte rondboogdeur.

Indeling: boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag; toegemetste linker vensteropening; voorgeplaatste veranda.


Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24017 (Geraadpleegd op )