erfgoedobject

Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakapel

bouwkundig element
ID: 24142   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24142

Juridische gevolgen

Beschrijving

Twee boerenarbeiderswoningen in omhaagd voortuintje. Twee schuurtraveeën en twee maal drie traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), uit het laatste kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw. Rode baksteenbouw op gecementeerde plint; vernieuwd parement bij nummer 6. Getoogde muuropeningen onder deels witgeschilderde strekken; schuifpoort.

In het voortuintje van nummer 6, rechthoekige kapel onder zadeldak. Puntgeveltje met aandak en bekronend kruis, in gevelveld geschilderd opschrift "O.L.VROUW VAN FATIMA B.V.O." en kruis van gele baksteenkoppen. Spitsbogige kapeldeur met ijzeren hek.

 


Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A., Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 1999

Aanvullende informatie

De boerenarbeiderswoningen werden gesloopt en vervangen door een nieuwbouw; de kapel bleef bewaard.

  • Info verstrekt in 2014 door IOED Erfgoed Viersprong.
Datum: 12-11-2014

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24142 (Geraadpleegd op 05-08-2020)