Parochiekerk Sint-Martinus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Moorslede
Deelgemeente Moorslede
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer, Moorslede (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Adrescontrole Moorslede (adrescontroles: 09-01-2008 - 10-01-2008).
 • Inventarisatie Moorslede (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).
 • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Martinus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Stijlneogotiek
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Parochiekerk St.-Martinus

Georiënteerd bedehuis. Ten N. en Z., omringend plantsoen met leilinden. Opruiming van het kerkhof vanaf 1806, definitief in 1850.

1625: bedevaart van de heer van Moorslede naar Loretto, aanleiding tot oprichting broederschap van O.-L.-Vrouw van Loretto.

Vooroorlogs uitzicht: overwegend laatgotische hallenkerk met W.-toren van ca. 1560; verlengd koor in neogotische stijl van 1852.

Op 27 juli 1917 valt de ondermijnde toren op het schip en herleidt de kerk tot puin.

In 1922, heropbouw naar plannen van A. De Pauw (Brugge) en R. Cauwe (Brugge), (fig. 87) op dezelfde plaats en met dezelfde oriëntering. Nagenoeg identieke reconstructie, echter verbreding van het middenschip, gekenmerkt door een streven naar stijlzuiverheid cf. benadrukking maaswerk van de transeptvensters en toevoeging dakruiter op de kruising. Vooroorlogse metselaarstekens opnieuw aangebracht.

De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste vierkante W.-toren; met zeszijdig traptorentje in de Z.W.-hoek; een driebeukig schip met brede middenbeuk en smallere zijbeuken van zes trav., uitspringende portalen; N.-doopkapel; recht afgesloten transept met armen van één trav.; hoofdkoor van twee rechte trav. met driezijdige sluiting; zijkoren van één trav. met rechte sluiting; N.-berging; Z.-sacristie èn winterkapel.

Gele baksteenbouw; met hergebruik van ijzerzandsteen voor de sokkel. Gebruik van rode baksteen voor metselaarstekens in de puntgevels van zijbeuken en transept. Leien zadeldaken; houten dakruiter onder dito spits ter hoogte van de kruising.

W.-toren onder ingesnoerd tentdak. Vier geledingen gemarkeerd door kordons. Haaks op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen, uitlopend op wimbergen; natuurstenen negblokken. Tudorboogportaal in geprofileerde arduinen omlijsting; druiplijst afgezet met hogels en centrale kruisbloem. Erboven, spitsbogige vierlicht in natuurstenen omlijsting op afzaat. Derde geleding gemarkeerd door blind spitsboogvenster met maaswerk. Twee aan twee gekoppelde spitsbogige galmgaten.

Trav. van schip en koor geritmeerd door versneden steunberen en spitsbogige drielichten in een geprofileerde bakstenen omlijsting op afzaat. Transeptpuntgevels: gekoppelde drielichten in spitsboogomlijsting met oculus bovenaan - visblaastracering -.

Aanhorigheden getypeerd door arduinen kruiskozijnen; veelzijdig sacristietorentje.

Interieur. Hoge vierzijdige ruimte onder de toren, met oplopend baksteenmetselwerk en kruisribgewelf voorzien van mangat. Bepleisterde en witgeschilderde hallenkerk. Spitsbogige scheibogen van gele baksteen op arduinen zuilen met achtzijdige sokkel en koolbladkapiteel. Schip en transeptarmen overkluisd met houten spitstongewelven; ijzeren trekstangen. Kruising voorzien van achtdelige houten kruisgewelven (249).

Mobilair. Twee schilderijen van Nikolaas Vandevelde (1649-1735) met afbeelding van de schenker pastoor Beaugrand. N.-koor: zwart XVII-beeld O.-L.-Vrouw van Loretto, Mechels houtsnijwerk. XVIII-preekstoel in rococostijl door Petrus Van Reable (Kortrijk); klankbord van 1924. Voorts neogotisch meubilair; o.m. koorgestoelte van 1858 n.o.v. baron J.-B. de Bethune. Doksaal met orgel, 1890, E. Kerkhoff, na W.O. I uit "Concerts Artistiques" te Brussel overgebracht. In het koor glasramen met afbeelding van heiligen, n.o.v. P. Carbonez van 1907.

 • Archief A.M.L.-Brussel, plannenfonds K.C.M.L., provincie West-Vlaanderen, Moorslede, parochiekerk Moorslede.
 • A.R., D.V.G., 11690.
 • MUYLAERT F. (o.l.v.), Kerken in West-Vlaanderen, 1. Parochiekerken, decanaten Izegem, Lichtervelde, Roeselare, Staden, Tielt, Torhout, s.d; Moorslede Sint-Martinus, p. 88-90.
 • HOORNAERT G., Metseltekens in en rond het Roeselaarse. 4. De kerk van Moorslede, in Rollarius, XXIV, 6, 1995, p. 192-194.
 • HOUTHAEVE R., De Sint-Martinuskerk van Moorslede, Roeselare, 1993.
 • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Ieper I, Brussel, 1978, p. 21-23.
 • ROOSE P., Persoonlijke notities.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Aanvullende informatie

In de Sint-Martinuskerk, naast de ingang, bevindt zich een rechthoekige grijs beschilderde gedenkplaat voor militaire doden uit Moorslede van de Eerste Wereldoorlog. Tegen de plaat is een houten kruis met een gipsen Christusbeeld opgehangen.

 • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (21-04-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Moorslede)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Orgel kerk Sint-Martinus

Moorslede (Moorslede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.