Parochiekerk Sint-Theresia

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Moorslede
Deelgemeente Moorslede
Straat Dorpsplein Slyps
Locatie Dorpsplein Slyps zonder nummer, Moorslede (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Moorslede (adrescontroles: 09-01-2008 - 10-01-2008).
  • Inventarisatie Moorslede (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Theresia

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Parochiekerk St.-Theresia

Georiënteerd, eclectisch bedehuis van het pseudo-basilicale type, omgeven door parking en omhaagd grasveldje.

Kerk van 1930-1931 n.o.v. A. Latte (Kortrijk), ter vervanging van eenbeukig kerkje met bekronende W.-dakruiter en W.-gevel met aandak en vlechtingen, gedateerd "178- ?" d.m.v. donkerder baksteenkoppen (cf. prentbriefkaarten). Het kerkhof van 1914 werd gelijktijdig opgeruimd en overgebracht naar de Strobomestraat.

De plattegrond ontvouwt: een deels uitspringende, oorspronkelijk hoger opgevatte N.W.-toren met geïncorporeerde doopkapel en doksaal; een driebeukig schip met brede middenbeuk en smalle zijbeuken van vier trav.; pseudo-transepten van twee trav. uitlopend op puntgevel onder haakse bedaking; een koor van twee trav. met vlakke sluiting; dienstgebouwen ten N. en ten Z. van het koor.

Rode baksteenbouw boven arduinen plint; aflijnende baksteenfries; leien zadeldaken.

N.W.-toren onder tentdak. Vier geledingen gemarkeerd door kordonlijsten, doorgetrokken afzaten en rondboogfries. Haaks op elkaar gestelde steunberen met versnijdingen. Rondboogvenstertjes en gekoppelde galmgaten. In W.-gevel, rondboogportaal, drielicht en oculus. Gevelgeleding van schip, transept en koor d.m.v. versneden steunberen, lisenen en rondboogvensters met twee- en drielichten op doorgetrokken afzaat. In koorsluiting tweelicht onder oculus.

Interieur. Bepleisterde en witgeschilderde driebeukige kerk, geritmeerd door bakstenen gordel- en scheibogen op pijlers. Overkluizing van hoofdbeuk en koor door tongewelf van gewapend beton; zijbeuken onder kruisgewelven en één tongewelf; transept telkens onder twee kruisgewelven (326, 327).

Mobilair. XVIII d-kruisbeeld in het koor. Eenvoudige marmeren altaren; hoofdaltaar met koperen tabernakel; N.-altaar toegewijd aan O.-L-.V. van Lourdes; Z.-altaar met l. en r. van het tabernakel, halfverheven bronzen reliëf met iconografie van de H. Apollonia. Houten tochtportaal. Klein historisch orgel in 1760 gebouwd door A.J. Berger (Brugge), in 1933 door J. Anneessens (Menen) overgebracht van de Benedictijnerabdij van Steenbrugge, in 1996 gerestaureerd en verplaatst van het doksaal naar het koor. Brandglasramen, in het koor gedateerd 1931 (inzegening) en 1933 (inwijding).

BIERRE H., Schets over Slyps in twee deelen met eene kaart-plan van 't omliggende der plaats om verschillende veranderingen verstaanbaar te maken, Ieper, 1903 p. 12-35.
ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Ieper I, Brussel, 1976, 1977, 1978, 1979, p. 23.
ROOSE P., Persoonlijke aantekeningen.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Aanvullende informatie

Ten zuiden van de kerk bevindt zich een Brits militair ereperk met een atypisch graf voor David Chalmers Burns, tweede luitenant van de Royal Highlanders (Black Watch), in de vorm van een schuinstaande hardstenen grafplaat waarop een Keltisch kruis op een trapeziumvormige sokkel staat.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (21-04-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsplein Slyps

Dorpsplein Slyps (Moorslede)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Orgel kerk Sint-Theresia (Slijpskapelle)

Moorslede (Moorslede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.