erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Theresia

bouwkundig element
ID
24238
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24238

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerd, eclectisch bedehuis van het pseudo-basilicale type, omgeven door parking en omhaagd grasveldje.

Kerk van 1930-1931 naar ontwerp van A. Latte (Kortrijk), ter vervanging van eenbeukig kerkje met bekronende westelijke dakruiter en westgevel met aandak en vlechtingen, gedateerd "178- ?" door middel van donkerder baksteenkoppen (zie prentbriefkaarten). Het kerkhof van 1914 werd gelijktijdig opgeruimd en overgebracht naar de Strobomestraat.

De plattegrond ontvouwt: een deels uitspringende, oorspronkelijk hoger opgevatte noordwesttoren met geïncorporeerde doopkapel en doksaal; een driebeukig schip met brede middenbeuk en smalle zijbeuken van vier traveeën; pseudo-transepten van twee traveeën uitlopend op puntgevel onder haakse bedaking; een koor van twee traveeën met vlakke sluiting; dienstgebouwen ten noorden en ten zuiden van het koor.

Rode baksteenbouw boven arduinen plint; aflijnende baksteenfries; leien zadeldaken.

Noordwesttoren onder tentdak. Vier geledingen gemarkeerd door kordonlijsten, doorgetrokken afzaten en rondboogfries. Haaks op elkaar gestelde steunberen met versnijdingen. Rondboogvenstertjes en gekoppelde galmgaten. In westgevel, rondboogportaal, drielicht en oculus. Gevelgeleding van schip, transept en koor door middel van versneden steunberen, lisenen en rondboogvensters met twee- en drielichten op doorgetrokken afzaat. In koorsluiting tweelicht onder oculus.

Interieur. Bepleisterde en witgeschilderde driebeukige kerk, geritmeerd door bakstenen gordel- en scheibogen op pijlers. Overkluizing van hoofdbeuk en koor door tongewelf van gewapend beton; zijbeuken onder kruisgewelven en één tongewelf; transept telkens onder twee kruisgewelven.

Mobilair. kruisbeeld uit het vierde kwart van de 18de eeuw in het koor. Eenvoudige marmeren altaren; hoofdaltaar met koperen tabernakel; noordelijk altaar toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes; ten zuiden altaar met links en rechts van het tabernakel, halfverheven bronzen reliëf met iconografie van de Heilige Apollonia. Houten tochtportaal. Klein historisch orgel in 1760 gebouwd door A.J. Berger (Brugge), in 1933 door J. Anneessens (Menen) overgebracht van de Benedictijnerabdij van Steenbrugge, in 1996 gerestaureerd en verplaatst van het doksaal naar het koor. Brandglasramen, in het koor gedateerd 1931 (inzegening) en 1933 (inwijding).

  • BIERRE H., Schets over Slyps in twee deelen met eene kaart-plan van 't omliggende der plaats om verschillende veranderingen verstaanbaar te maken, Ieper, 1903 p. 12-35.
  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Ieper I, Brussel, 1976, 1977, 1978, 1979, p. 23.
  • ROOSE P., Persoonlijke aantekeningen.

Bron: DE GUNSCH A., METDEPENNINGHEN C., TANSENS A. & VANNESTE P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Ten zuiden van de kerk bevindt zich een perkje met een atypisch graf voor een Brits militair graf, zijnde een graf in de vorm van een schuinstaande hardstenen grafplaat waarop een Keltisch kruis op een trapeziumvormige sokkel staat. Hier ligt David Chalmers Burns begraven, tweede luitenant van de Royal Highlanders (Black Watch). Burns was hier in de omgeving omgekomen tijdens het geallieerde Bevrijdingsoffensief (Eerste Wereldoorlog). 

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Theresia [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24238 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.