Hoeve 't Groot Schardouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ledegem
Deelgemeente Sint-Eloois-Winkel
Straat Groenedreef
Locatie Groenedreef 1, Ledegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ledegem (adrescontroles: 09-01-2008 - 09-01-2008).
  • Inventarisatie Ledegem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve 't Groot Schardouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve 't Groot Schardouw: kapel
gelegen te Groenedreef zonder nummer (Ledegem)

Deze bescherming is geldig sinds 22-10-2001.

omvat de bescherming als monument Hoeve 't Groot Schardouw: oude delen
gelegen te Groenedreef 1 (Ledegem)

Deze bescherming is geldig sinds 22-10-2001.

Beschrijving

Historische hoeve zogenaamd "'t Groot Schardouw", teruggaand op de heerlijkheid Scardauwe; de oudste vermelding gaat terug tot 1290. Aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Schardouwe Goet"; losse bestanddelen, populierendreef (verdwenen na 1976) en omwalling, zie resten in het noorden en noordoosten; eveneens aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843) maar nu als "Groote Schardauw"; grosso modo zelfde opstelling, maar met 19de-eeuwse uitbreidingen in het zuiden.

Losse, lage bestanddelen van donkere baksteen onder pannen zadeldaken - onder meer overstekende dakranden-, rondom een onverhard erf met vaalt; gekasseide stoepen. Onverharde zuidelijke erfoprit tussen schuur en stal.

Aan straatoverzijde bakstenen 19de-eeuwse kapel. Rechthoekig gebouw met vijfzijdige sluiting gemarkeerd door versneden steunberen; leien zadeldak (n straat) met fijn ijzeren kruis. Puntgeveltje met muurvlechtingen en twee natuurstenen gevelstenen met verweerde wapenschilden waaronder arduinen gevelstenen met "FUNDAVIT" en "RESTAURAVIT"; spitsboogdeur.

Interieur: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbeeld.

Zuidelijke erftoegang gemarkeerd door poort met muurankers 1772. Brede korfboogpoort, waarboven sterk verweerd en monumentaal natuurstenen wapenschild van de familie Van der Gracht; rechts aanpalende recente stalvleugel.

Ten oosten, woonhuis van negen traveeën aansluitend bij het langgestrekte type. Witbeschilderde verankerde lijstgevel op gepikte plint. Getoogde muuropeningen; deuren met onder meer gedeeld bovenlicht; bakstenen bordes. Rechter travee: kelderluik.

Ten noorden, dubbele dwarsschuur met volledig aangepast interieur; moerbalk met jaartal 1771. Aangepaste muuropeningen; rondboogpoort met klinket. Rechter poort werd toegemetseld. Rechter travee: via steektrap toegang tot de graanzolder.

19de-eeuwse erfuitbreiding met schuur en stal ten zuiden van erf; schuur met muurankers 1822 in zijpuntgevel. Schuurgevels gemarkeerd door versneden steunberen en asemgaten. Stalvleugel: zijpuntgevel met uilengat en vlechtingen.

  • De luister van onzer hofsteden, in Praktische gids, nummer 1, 1976, p. 32 - 35.
  • CARTON R., Sint-Eloois-Winkel in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1975.
  • WITDOUCK R., Gullegem. St. Eloois-Winkel. Op het einde van de Middeleeuwen, Gullegem, 1989, p. 87.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Elooiswinkel

Sint-Eloois-Winkel (Ledegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.