Klooster van de Zusters van Maria en Vrije Basisschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ledegem
Deelgemeente Sint-Eloois-Winkel
Straat Kloosterstraat
Locatie Kloosterstraat 1, Ledegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ledegem (adrescontroles: 09-01-2008 - 09-01-2008).
  • Inventarisatie Ledegem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster van de Zusters van Maria en Vrije Basisschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Nr. 1. Klooster van de Zusters van Maria (vroeger H. Vincentius à Paulo) en Vrije Basisschool. Ontstaan uit de in 1814 door juffrouw Mulle opgerichte spinschool, later armenschool genaamd. Klooster sinds 1834. In 1835 de bouw van de kapel, aansluitend bij het in 1814 opgetrokken woonhuis en klaslokalen. In 1861 wordt een nieuw klooster ten Z. van de kapel gebouwd en wordt het oude huis ingericht als klaslokalen. Door de grote toename van het aantal leerlingen werd in 1914 beslist twee nieuwe klaslokalen ten W. van het klooster te bouwen, t.g.v. W.O. I slechts beëindigd in 1919. In 1923 volgde een nieuwe bouwcampagne ten O. van het klooster, waarbij opnieuw twee klaslokalen werden toegevoegd, thans dienst doende als gemeentelijke bibliotheek. In 1933 werd de school verder uitgebreid in het O. De klaslokalen opgetrokken in 1861 werden in 1966-1967 vervangen door nieuwbouw. Recente uitbreidingen volgden in het Z.W.

Bibliotheek. Breedhuis van vier brede en één smalle centrale trav.; lager aanpalende uitbouw van drie trav. Lijstgevel met houten kroonlijst en aflijnende bakstenen fries; arduinen plint. Typerende grote segmentboogvormige klasvensters; bewaard houtwerk. Achtergevel gemarkeerd door twee versneden steunberen. Ten W. pendantvleugel, doch met toevoeging van één bouwl. (cf. bouwnaad). Zijpuntgevel met aandak; arduinen kraagstenen

Klooster. Enkelhuis van acht trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen); centrale dakruiter. Lijstgevel afgelijnd door kroonlijst en muizentandfries; plint met arduinen afzaat. Aangepaste rechth. vensters onder latei en ontlastingsboog. Rechth. deur in geriemde arduinen omlijsting, waarboven een Marianisje in omlijsting van gesinterde baksteen. Derde trav l. eveneens nisje. Achtergevel, haaks aansluitende kapel.

Schoolgebouwen. Vleugel aan straatzijde; negen trav. en twee bouwl. onder pannen zadeldak; baksteenbouw met gecementeerde plint. Spaarvelden met aflijnende baksteenfries. Rechth. muuropeningen onder latei. Grote, rechth. vensters met op de begane grond kleine roedeverdeling. Licht verdiepte deur, waarboven drielobbige nis van arduin met H. Vincentius; bordes (166, 167).

CARTON R., St.-Eloois-Winkel.... IDEM, Met lei..., p. 34,35,37, 61, 84 en 87. GHEKIERE N., Het klooster der zusters van Sint Vincentius à Paolo, (Praktische Gids, nr. 1, 1967).

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kloosterstraat

Kloosterstraat (Ledegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.