erfgoedobject

Historische hoeve

bouwkundig element
ID
24312
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24312
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Achterin gelegen historische hoeve aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778); momenteel echter ten westen en ten noorden ingekapseld door loodsen. Losse, lage bestanddelen rondom een deels gekasseid erf. Behouden bakstenen stoep voor de paardenstal. Erftoegang ten zuiden via een geasfalteerde weg. De ruime omwalling met erf ten zuiden werd recent gedempt. Huidige opstelling, zie de Atlas der Buurtwegen (1844).

Ten noorden, boerenhuis opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw of het eerste kwart van de 19de eeuw; elf traveeën + rechts paardenstaltravee onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), licht overstekende rand, sporen van aanzet kroonlijst. Verankerde, donkerrode baksteenbouw. Erfgevel: getoogde en rechthoekige muuropeningen, laatst genoemde onder strek van gesinterde baksteentjes; bewaard houtwerk met kozijnconstructie, luiken en schuiframen; kozijndeur onder bovenlicht met diefijzers. Ten dele aangepaste achtergevel.

Interieur: behouden balklaag; haard tussen muurkasten; meerdere door middel van tongewelven overwelfde kelders, onder meer bereikbaar via schuin kelderluik aan de erfzijde.

Ten westen, schuur- en stalvleugel onder zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis, mechanische pannen), overstekende rand op houten modillons, houten laadvensters met windborden. Links, uitbouw onder aansluitend lessenaarsdak. Verankerde, donkerrode baksteenbouw. Korfboogpoort; in de voorlaatste travee, wagenhuis onder houten latei en horizontale plankenbeschieting. Zijgevels met typerende vlechtingen en lichtgleuven.

Overige gebouwen zonder noemenswaardigheden.


Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Historische hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24312 (Geraadpleegd op 22-06-2021)