Hoeve en vlasroterij en fabriek

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ledegem
Deelgemeente Ledegem
Straat Rollegembosstraat
Locatie Rollegembosstraat 7, Ledegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ledegem (adrescontroles: 09-01-2008 - 09-01-2008).
  • Inventarisatie Ledegem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve en vlasroterij en fabriek

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Nr. 7. Hoeve met l. ervan vlasroterij en -fabriek. Semi-gesloten hoeve, aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1844). Lage, deels losse bakstenen bestanddelen rondom een gekasseid erf; nieuwe parementen als gevolg van oorlogsschade (o.m. W.O. II) en stormschade (1990). Erftoegang ten Z.O., tussen bakstenen pijlers.

Ten N., boerenhuis in kern opklimmend tot XVIII B; negen trav. onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op straat, mechanische pannen). Zware gootlijst; laaddeur onder overkragende dakstoel met windbord, op gestileerde korbelen. Beluikte rechth. muuropeningen, o.m. met kozijnconstructies; kruiskozijnen. Deels vernieuwde achtergevel met twee r. opkamertrav.; o.m. gerecupereerde kozijnconstructies; diefijzers en traliewerk. L., duiventil uit XX A.

Ten O., schuin bij boerenhuis aansluitende stalling onder zadeldak (n // straat, golfplaten). Recent vernieuwd parement. R. zijgevel afgewerkt met vlechtingen.

Ten Z., na W.O. II op oude fundamenten herbouwde dwarsschuur onder zadeldak (n // boerenhuis, golfplaten). Rode baksteenbouw en betonstenen; oude muren gedeeltelijk bewaard.

Vlasroterij van ca. 1923 en vlasfabriek van ca. 1940; sinds ca. 1993 buiten bedrijf (fig. 21). Twee betonnen roterijen, met stoomketel van de firma Mahy Frères (Wondelgem) en ronde fabrieksschoorsteen. Vlasfabriek aangebouwd tegen de l. roterij. Rechth. gebouw van twee bouwl. onder plat dak met waterreservoir. Rode baksteenbouw met gebruik van beton voor overspanningen, omlopende stelling en waterreservoir. Op de tweede bouwl., grote vlaszwingelmachine. Aandrijving achtereenvolgens d.m.v. stoommachine en dieselmotor van de firma Deuts (53, 54).

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick & Vanneste, Pol

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.