erfgoedobject

Hoeve Oosthove

bouwkundig element
ID
24371
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24371

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamde "Oosthove" of "'t Goed te Wulfsdamme" naar de nabijgelegen Wulfsdambeek. Het landelijke karakter tussen de hoeve en de straat bleef bewaard.

Historische hoeve aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1844). Volgens archiefstukken verkochten Rogier van Brochghem en Margriet van Oosthoven in 1236 "hun leen... Oosthove gelegen in de prochie van Ledegem" aan de cisterciënzerinnenabdij van Moorsele, vanaf midden 13de eeuw gevestigd te Wevelgem en vanaf midden 16de eeuw genaamd "den cloostere vanden ghuldenberghe". Het Landboek van Ledegem (1735-1736) bevat een figuratieve kaart van de goederen van Oosthove. De hoeve vertoont een min of meer gesloten opstelling met boerenhuis meer ten noorden, waar nu de paardenstallen liggen.

Achterin gelegen hoeve met een, op de zuidzijde na, gesloten opstelling: lage, verankerde, bakstenen bestanddelen onder licht gebogen zadeldaken (mechanische en Vlaamse pannen) rondom een deels gekasseid erf met mestvaalt; uitzicht voornamelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw, evenwel teruggaand op een oudere kern. Oorspronkelijk rechthoekige omwalling behouden ten zuiden en nog afleesbaar ten westen, oude knotwilgen en -populieren. Ten noordwesten, vijver circa 1778 uitgegraven ten behoeve van veldoven bij de volledige herbouw van de hoeve. Erftoegangen ten noordwesten, en ten zuidwesten tussen bakstenen hekpijlers.

Aan de straat, bij de Wulfsdambeek, die oorspronkelijk achter de hoeve lag, kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand. Rechthoekig gebouwtje onder zadeldak (Vlaamse pannen). Getoogd poortje tussen pilasters van gesinterde baksteen, witgeschilderde en gecementeerde geveltop met opschrift.

Ten noordwesten van het erf, witgeschilderd poortgebouw met korfboogpoort onder druiplijst en recente puilijst met opschrift "Oosthove 1778". Zijgevels met aandaken en vlechtingen. Vlakke overzoldering en toegangen tot erf en schuur.

Rechts, aansluitende stalling van twaalf traveeën met rechts drie gierkelders, zie korfbogige ontlastingsbogen aan de erfzijde. Ten zuidoosten, aan de achterzijde onderkelderd boerenhuis van acht traveeën op plint van Atrechtse zandsteen. Aan de erfzijde, getoogde muuropeningen; in de derde travee, kozijndeur onder verdeeld bovenlicht met smeedijzeren jaartal 1793. Achtergevel: drie opkamers met wisselend niveau; getoogde muuropeningen onder meer met luiken en diefijzers. Zijgevels met vlechtingen.

Interieur: gang uitmondend in de vroegere, door middel van tongewelf overkluisde personeelskeuken; links en rechts van de gang, beste kamers; rechts, behouden balklaag en brede haard met Delftse tegeltjes, muurkasten uit de jaren 1920-1930.

Ten noordoosten, paardenstal tussen het boerenhuis en de stallen; overwelving door middel van drie Boheemse kappen met korfbogige scheibogen; rechts, kamertje voor de boever. Aan de achterzijde, dichtgemetselde 17de-eeuwse vensters onder meer bolkozijnen met arduinen onder- en bovendorpels en zandstenen tussenstijlen, getoogde ontlastingsbogen, duimhengsels; vermoedelijk resten van het vroegere boerenhuis.

Ten westen, imposante dwarsschuur onder steil zadeldak, overstekende rand op houten modillons. Arduinen hoekblokken onder meer bij de poorten. Aan de erfzijde twee hoge korfbooppoorten, echter sporen van bredere en lagere poorten zoals behouden aan de achterzijde; in beide zijgevels, deels afgewerkt met vlechtingen, lage korfboogpoorten, aan de zuidzijde blind; lichtgleuven in de zij- en achtergevels. Behouden poorten onder meer met klinket en opstapje. Gebint van twaalf traveeën. Ten zuiden, wagenhuis uit de 19de eeuw. Laadvenster in puntgevel.

Ten zuiden van de wal, tabaksast van 1921.

  • DAVIDSFOND LEDEGEM, Oud-Ledegem, Torhout, 1987. Verzameling oude prentbriefkaarten met korte commentaar, z.p.
  • DE CUYPERE (?), Viering 200 jaar Oosthove, Ledegem, 1978. (Brochure)
  • FAVOREL N., Geschiedenis van de Guldenbergabdij te Wevelgem. Bijdrage tot de kennis van het Cisterciënser-kloosterwezen in Vlaanderen, Kortrijk, 1957.
  • VAN ACKERE E., DESPRIET P., Kerkelijke geschiedenis van Wevelgem. De Sint-Hilariuskerk. De kapel O.-L.-Vrouw-ter-Biest. De Guldenbergabdij, in Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaandere, 1988, 18.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Oosthove [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24371 (Geraadpleegd op 15-06-2021)