erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

bouwkundig element
ID
24394
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24394

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerde basilicale kerk ter vervanging van de classicistische zaalkerk; ten zuiden oorlogsmonument voor de Eerste Wereldoorlog. Aanvankelijk een kapel, die in 1213 gesticht werd door Willem van Rollegem en zijn echtgenote, en omstreeks 1640 werd uitgebreid. In 1761 volgde een tweede uitbreiding. Circa 1910: afbraak van de oude kerk en start van de bouwwerken van de nieuwe kerk op dezelfde plaats. Dorpskerk naar ontwerp van architect J. Carette (Roeselare), aansluitend bij de regionale baksteenarchitectuur met gemengd gebruik van Romaanse en Gotische vormen onder meer voor de muuropeningen en het maaswerk van geprofileerde baksteen.

In 1950 worden kleine herstellingswerken uitgevoerd ten gevolge van oorlogsschade (onder meer schilderwerken). 1967: herstellingswerken aan de bedaking uitgevoerd door architect E. Allewaert (Izegem).

De plattegrond ontvouwt: één midden- en twee zijbeuken van vier traveeën; transept met armen van twee traveeën; toren buiten de centrale as grenzend aan noordelijk transept en koor. Een lager opgetrokken koor van één brede en één smalle travee en een driezijdige sluiting.

Baksteenbouw (lichte Zandvoordse baksteen) onder leien bedaking. Vooruitspringend portaal met tuitgevel onder zadeldak, gemarkeerd door steunberen. Geprofileerd gedrukt spitsboogportaal afgelijnd door arduinen archivolt met hogel.

Westelijke tuitgevel van twee geledingen onderbroken door druiplijst, waarboven drielichtvenster in geprofileerde gedrukte spitsboogomlijsting. Aanleunende zijgevels met rondboogvensters (drielichten) op afzaten.

Noord- en zuidgevels geritmeerd door rondboogvensters (drielichten) in geprofileerde omlijsting op afzaten; steunberen met versnijdingen; ronde bovenlichten in spaarveld, afgezet met lisenen en tandlijst.

Koorpartij: traveeën onderling gescheiden door steunberen; tweelichtvensters in een geprofileerde gedrukte spitsboogomlijsting op afzaten.

In het noordoosten, slanke toren van drie geledingen bekroond door zeszijdige torenspits. Vierkante basis met drielichtvenster in geprofileerde omlijsting op afzaat, gevat in driebogige nis. De overgang van de vierkante basis naar de octogonale bouwlaag met gedrukte spitsbogige galmgaten, wordt gevormd door een geleding met centrale spitsboognis op afzaat tussen piramidale afschuiningen. In de noordoostelijke hoek, ronde traptoren met lichtgleuven en steekboogdeur. Zuidelijke sacristie in aansluitende bouwtrant.

Bepleisterd en witbeschilderd interieur geritmeerd door bakstenen, spitsbogige scheibogen op natuurstenen (Gobertange) zuilen met achthoekige sokkel en eenvoudig kapiteel.

Middenbeuk overwelfd door middel van houten spitstongewelven, onderbroken door oculi; gordelbogen uitlopend op schalken. Goudkleurig beschilderde gordelbogen, consoles en trekbalk. Kruising met bundelpijlers. Schuin overzolderde zijbeuken. Koor met in de noordwand tribune.

Mobilair. Calvarie in triomfboog. Glasramen in koor van 1934 en hersteld na 1945; geschonken door de familie Coucke-Delvael. Neogotisch altaar.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, nr. 1313.
  • Archief Monumenten en Landschappen Brussel, plannenfonds Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, provincie West-Vlaanderen, Ledegem, parochiekerk Rollegem-Kapelle.
  • MUYLAERT F. (o.l.v.), Kerken in West-Vlaanderen, 1. Parochiekerken, decanaten Izegem, Lichtervelde, Roeselare, Staden, Tielt, Torhout, s.d; Rollegem-Kapelle, Sint-Jan-de-Doper, p. 23-24.
  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Brussel, 1976, 1977, 1978, 1979, kanton Roeselare, p. 30.

Bron: DE GUNSCH A., METDEPENNINGHEN C., TANSENS A. & VANNESTE P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24394 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.