erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

bouwkundig element
ID: 24394   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24394

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk St.-Jan-de-Doper.

Georiënteerde basilicale kerk ter vervanging van de classicistische zaalkerk (fig. 41); ten Z. oorlogsmonument voor W.O. I. Aanvankelijk een kapel, die in 1213 gesticht werd door Willem van Rollegem en zijn echtgenote, en omstreeks 1640 werd uitgebreid. In 1761 volgde een tweede uitbreiding. Ca. 1910: afbraak van de oude kerk en start van de bouwwerken van de nieuwe kerk op dezelfde plaats. Dorpskerk n.o.v. architect J. Carette (Roeselare), aansluitend bij de regionale baksteenarchitectuur met gemengd gebruik van Romaanse en Gotische vormen o.m. voor de muuropeningen en het maaswerk van geprofileerde baksteen.

In 1950 worden kleine herstellingswerken uitgevoerd ten gevolge van oorlogsschade (o.m. schilderwerken). 1967: herstellingswerken aan de bedaking uitgevoerd door architect E. Allewaert (Izegem).

De plattegrond ontvouwt: één midden- en twee zijbeuken van vier trav.; transept met armen van twee trav.; toren buiten de centrale as grenzend aan N.-transept en koor. Een lager opgetrokken koor van één brede en één smalle trav. en een driezijdige sluiting.

Baksteenbouw (lichte Zandvoordse baksteen) onder leien bedaking. Vooruitspringend portaal met tuitgevel onder zadeldak, gemarkeerd door steunberen. Geprofileerd gedrukt spitsboogportaal afgelijnd door arduinen archivolt met hogel.

W.-tuitgevel van twee geledingen onderbroken door druiplijst, waarboven drielichtvenster in geprofileerde gedrukte spitsboogomlijsting. Aanleunende zijgevels met rondboogvensters (drielichten) op afzaten.

N.- en Z.-gevels geritmeerd door rondboogvensters (drielichten) in geprofileerde omlijsting op afzaten; steunberen met versnijdingen; ronde bovenlichten in spaarveld, afgezet met lisenen en tandlijst (fig. 42).

Koorpartij: trav. onderling gescheiden door steunberen; tweelichtvensters in een geprofileerde gedrukte spitsboogomlijsting op afzaten.

In het N.O., slanke toren van drie geledingen bekroond door zeszijdige torenspits. Vierkante basis met drielichtvenster in geprofileerde omlijsting op afzaat, gevat in driebogige nis. De overgang van de vierkante basis naar de octogonale bouwl. met gedrukte spitsbogige galmgaten, wordt gevormd door een geleding met centrale spitsboognis op afzaat tussen piramidale afschuiningen. In de N.O.-hoek, ronde traptoren met lichtgleuven en steekboogdeur. Z. sacristie in aansluitende bouwtrant.

Bepleisterd en witbeschilderd interieur geritmeerd door bakstenen, spitsbogige scheibogen op natuurstenen (Gobertange) zuilen met achthoekige sokkel en eenvoudig kapiteel.

Middenbeuk overwelfd d.m.v. houten spitstongewelven, onderbroken door oculi; gordelbogen uitlopend op schalken. Goudkleurig beschilderde gordelbogen, consoles en trekbalk. Kruising met bundelpijlers. Schuin overzolderde zijbeuken. Koor met in de N.-wand tribune (108, 109).

Mobilair. Calvarie in triomfboog. Glasramen in koor van 1934 en hersteld na 1945; geschonken door de familie Coucke-Delvael. Neogotisch altaar.

  • Afdeling ROHM W.-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, nr. 1313.
  • Archief A.M.L.-Brussel, plannenfonds K.C.M.L., provincie W.-Vlaanderen, Ledegem, parochiekerk Rollegem-Kapelle.
  • MUYLAERT F. (o.l.v.), Kerken in West-Vlaanderen, 1. Parochiekerken, decanaten Izegem, Lichtervelde, Roeselare, Staden, Tielt, Torhout, s.d; Rollegem-Kapelle, Sint-Jan-de-Doper, p. 23-24.
  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Brussel, 1976, 1977, 1978, 1979, kanton Roeselare, p. 30.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24394 (Geraadpleegd op 17-09-2019)