erfgoedobject

Herenhuizen met bijgebouwen

bouwkundig element
ID: 24569   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24569

Juridische gevolgen

Beschrijving

Merkwaardig neo-Lodewijk XVI-dubbelhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën met mansardedak (leien); uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, opgetrokken, naar ontwerp van architect E. Neyrinck. Voorheen juwelierszaak van E. Bourdon (zie opschrift), thans onbewoond. Lijstgevel opgetrokken uit Euville-steen, gemarkeerd door een licht achteruitspringend en hoger opgetrokken middenrisaliet van drie traveeën met accent op de toegangsdeur en loggia van de middentravee. Begane grond met ruime rechthoekige vensters gescheiden door geblokte pilasters die een doorlopend entablement schragen. Bovenvensters met platte bandomlijsting en versierde sluitsteen, geflankeerd door met medaillons en festoenen versierde pilasters; verdiepte borstwering eveneens met festoenen. Zijrisalieten bekroond door middel van klassiek hoofdgestel en geajoureerde attiek welke onderbroken wordt door twee dakkapellen met frontonbekroning. Dakvensters van middenrisaliet afgedekt met kroonlijst en geajoureerde attiek.

Ruime, beboomde binnentuin van oost naar west begrensd door de achterhuizen en -gevels van de Heilige Geeststraat, de Bennesteeg en de Sint-Niklaasstraat. Noordzijde, aangebouwd tegen de achtergevel van hoger beschreven neo-Lodewijk XVI-huis, wordt ingenomen door een herenhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder links afgewolfd zadeldak (kunstleien), vermoedelijk uit midden 18de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met rechthoekige vensters omlijst met platte banden; gevel afgelijnd door eenvoudig hoofdgestel met gelede architraaf, onversierde fries en kroonlijst; bekroond met centraal driehoekig fronton boven drie middentraveeën en voorzien van drielobbige oculus met stucversiering. Rechts, door middel van haaks zadeldak (Vlaamse pannen), verbinding met neo-Lodewijk XVI-huis. Oostzijde: haakse bijbouw (atelier) van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met steekboogvormige benedenvensters en rondboogvormige bovenvensters met roedeverdeling. Bijbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd dak (Vlaamse pannen), uit midden 18de eeuw; voorheen stallingen: lijstgevel met rechthoekige bovenvensters; begane grond met rondboogpoorten met booglijst op imposten, gescheiden door vlakke pilasters met régenceconsoles die kordonlijst dragen. Westzijde: éénlaags gebouw van drie traveeën met lessenaarsdak (Vlaamse pannen) uit midden 18de eeuw, voormalige stallingen zoals bijbouw aan de overzijde van de binnentuin.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuizen met bijgebouwen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24569 (Geraadpleegd op 04-06-2020)