erfgoedobject

Hoekhuis in traditionele stijl

bouwkundig element
ID: 24584   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24584

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoekhuis in traditionele stijl uit 1716, twee bouwlagen hoog afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen). Bak- en zandsteenbouw. Drie traveeën brede trapgevel (6 treden + topstuk) aan de voorkant. Doorlopende onder- en bovendorpels en hoekblokken in zandsteen. Gewijzigde rechthoekige vensters met rollaag, gescheiden door arduinen penanten. Verweerde gevelstenen en cartouches in geveltop en borstwering. De waterlijsten zijn in de geveltop gedeeltelijk bewaard. Oculus boven het zoldervenster. Nagenoeg blinde zijgevel in de Rode Koningstraat. Oorspronkelijk kruiskozijn in de eerste travee is vervangen door een rechthoekig venster. Aanbouw met twee traveeën in de 19de eeuw op de zelfde hoogte gebracht als de zijgevel. Begane grond voorzien van 19de-eeuwse houten winkelpui.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 51 nummer 2.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976

Aanvullende informatie

Op basis van de vergelijking van fotomateriaal, kan worden afgeleid dat de 19de-eeuwse winkelpui tijdens een recentere restauratie opnieuw werd vervangen door een reconstructie van de oorspronkelijke gevelordonnantie.
Auteurs : Dubaere, Barbara
Datum: 25-03-2015

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekhuis in traditionele stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24584 (Geraadpleegd op 09-08-2020)