Hoekhuis in traditionele stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Corduwaniersstraat
Locatie Corduwaniersstraat 65, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoekhuis in traditionele stijl

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis in traditionele stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoekhuis in traditionele stijl uit 1716, twee bouwlagen hoog afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen). Bak- en zandsteenbouw. Drie traveeën brede trapgevel (6 treden + topstuk) aan de voorkant. Doorlopende onder- en bovendorpels en hoekblokken in zandsteen. Gewijzigde rechthoekige vensters met rollaag, gescheiden door arduinen penanten. Verweerde gevelstenen en cartouches in geveltop en borstwering. De waterlijsten zijn in de geveltop gedeeltelijk bewaard. Oculus boven het zoldervenster. Nagenoeg blinde zijgevel in de Rode Koningstraat. Oorspronkelijk kruiskozijn in de eerste travee is vervangen door een rechthoekig venster. Aanbouw met twee traveeën in de 19de eeuw op de zelfde hoogte gebracht als de zijgevel. Begane grond voorzien van 19de-eeuwse houten winkelpui.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 51 nummer 2.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Aanvullende informatie

Op basis van de vergelijking van fotomateriaal, kan worden afgeleid dat de 19de-eeuwse winkelpui tijdens een recentere restauratie opnieuw werd vervangen door een reconstructie van de oorspronkelijke gevelordonnantie.

Dubaere, Barbara (25-03-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Corduwaniersstraat

Corduwaniersstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.