erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID
24606
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24606
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (pannen), uit 17de eeuw. Verankerde bakstenen trapgevel (8 treden + topstuk), horizontaal geritmeerd door waterlijsten ter hoogte van de vensterdorpels. Gekoppelde rechthoekige bovenvensters overspannen door een rollaag, gescheiden door smalle zandstenen penanten, met sporen van de stenen kruisen. Ovale oculus boven de zoldervensters in de geveltop. Gewijzigde begane grond: sporen van het vroegere ontlastingssysteem; twee middentraveeën vervangen door dubbele deur (18de eeuw?): spiegelboogvormige deur gevat in hardstenen omlijsting op neuten en afgedekt met gebogen druiplijst; bovenlicht met houten waaier. Recente muuropeningen in de zijtraveeën.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/24606 (Geraadpleegd op )