Herenhuis Huis van Saceghem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Drabstraat
Locatie Drabstraat 42, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis Huis van Saceghem

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Herenhuis Huis van Saceghem

Deze bescherming is geldig sinds 26-03-1990.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Herenhuis Huis van Saceghem met binnentuin en bijgebouwen

Deze bescherming is geldig sinds 26-03-1990.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig "Huis van Saceghem", thans Koninklijk Atheneum West. Herenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw op U-vormig plattegrond, genaamd naar het Gentse geslacht van Saceghem dat het huis in 1773 vernieuwde en sindsdien lange tijd bewoonde. Oorspronkelijk huis met L-vormige plattegrond, eigendom van Franciscus Baut, schoonvader van Josephus-Bernardus van Saceghem die in 1773 twee bouwaanvragen indiende (volgens archiefstukken): een voor het optrekken van een nieuwe voorgevel waarbij het grootste gedeelte van de reeds bestaande gebouwen behouden bleven, en een voor een gebouw met koetspoort aan de straatkant en waartegen de stallingen haaks werden opgetrokken. Rechterhelft van de huidige voorgevel: bepleisterde en witgeschilderde Lodewijk XVI-lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), van 1773. Uitspringende middenrisaliet van drie traveeën gemarkeerd door geblokte banden op begane grond, vlakke kolossale pilasters met geprofileerde basis en Corinthisch kapiteel op de bovenverdieping en bekronend driehoekig fronton. Rechthoekige vensters, op bovenverdieping met geprofileerde omlijstingen.

Verdiepte borstweringen van de tweede bouwlaag versierd met geajoureerde panelen bestaande uit door ringen verbonden ovalen. Borstwering bovenste verdieping versierd met opgehangen festoenen tussen Lodewijk XVI-consoles die lekdrempel van bovenvensters dragen; in het middenrisaliet nog aangevuld met strikken en laurierkransen. Gevelbekroning door middel van hoofdgestel met gelede architraaf, onversierde fries en kroonlijst, fronton met oculus en typisch Lodewijk XVI-festoenversiering.

Linkerhelft van de huidige voorgevel: bepleisterde en witgeschilderde Lodewijk XVI-lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (kunstleien) van 1773. Rechthoekige vensters met platte omlijsting met oren. Rijk versierde koetspoort in de vierde travee: rondboogpoort gevat in rechthoekige geprofileerde omlijsting op neuten met uitgespaarde bovenhoeken; gegroefde sluitsteen waarrond opgehangen bladfestoenen; gestrekte kroonlijst op Lodewijk XVI-consoles met rozetten, lintfestoenen en drupstenen, gestrekte tussendorpel en bovenlicht met eenvoudige waaiervulling uit de 19de eeuw. Eenvoudig hoofdgestel als gevelbekroning.

Verwaarloosde, begraasde en beboomde rechthoekige binnentuin waarrond de gebouwen langs drie zijden geschikt zijn. Oudste gebouwen, in L-vorm, onder zadeldak (pannen) en schilddak (kunstleien), daterend uit de 18de eeuw; witgeschilderde bakstenen lijstgevels van twee bouwlagen, voorzien van rechthoekige vensters met roedeverdeling. Stallingen en koetshuis haaks op linkerhelft van de voorgevel, uit de tweede helft van de 18de eeuw, omgevormd tot autoboxen.

Mobilair: ingang en peristylium in het eerste kwart van de 19de eeuw in empirestijl ingericht door T.J.A. van Saceghem: empiretrap met trappaal in vorm van sfinx; salon met empireschoorsteenmantel; salon behangen met beschilderd papier met chinoiserieën.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 60, nummer 33.
  • VAN SEVEREN G. 1969: Een Gentse Patriciërswoning uit de achttiende eeuw. Het Huis Saceghem. La maison d'hier et d'aujourd'hui, 42-50.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Drabstraat

Drabstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.