Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Drongenhof
Locatie Drongenhof 20, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bak- en zandstenen voorgevel in traditionele stijl, vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw, met aanpassingen uitgevoerd in het eerste kwart van de 19de eeuw. Hoekblokken, horizontale platte banden en plint van Ledesteen. Rechthoekige benedenvensters met strek, zandstenen negblokken met sporen van uitgenomen kruiskozijnen; ontlastingsbogen met aanzet ter hoogte van onderbroken horizontale platte band. Rechthoekige deur in middentravee voorzien van hardstenen rechtstanden, gestrekte houten tussendorpel, bovenlicht en strek. Op de bovenverdieping zijn de oorspronkelijke vensters in het eerste kwart van de 19de eeuw vervangen door rondboogvensters met booglijst en rollaag op imposten; negblokken vervangen door opvulling met baksteen van jongere datum den rest van gevel (lijnvorm). Bovenvensters met gietijzeren leuningen en doorgetrokken onderdorpels. Uitgekapte muurankers. Gevel afgelijnd door gelede bakstenen architraaf en kroonlijst op klossen. Verzorgd 19de-eeuws houtwerk. Vensteropeningen in vierde en vijfde travee gedeeltelijk opgevuld en vervangen door garagepoorten in de 20ste eeuw. Door verwijdering van 19de-eeuwse bepleistering heeft de gevel een triest tweeslachtig uitzicht gekregen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Drongenhof

Drongenhof (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.